Tilastot viljasadon laadusta

Kasvianalytiikkayksikön Viljajaosto on tutkinut kotimaisen viljasadon laatua jo vuodesta 1966. Laatututkimuksen tarkoituksena on selvittää viljan käyttölaatua ja turvallisuutta ja tiedottaa siitä. Kokonaiskuva vuosittaisesta viljasadon laadusta on tärkeä tiedonlähde alan toiminnan tueksi. 

Vuodesta 2012 lähtien on seurattu tarkemmin myös luonnonmukaisesti tuotetun viljasadon laatua.

Laatututkimus koostuu viljelijöiden lähettämistä näytteistä, niiden taustatiedoista ja Eviran analyysituloksista. Viljanäytteet edustavat sekä viljamarkkinoilla elintarvike- ja rehuteollisuuteen myytävää viljaa, että tilojen välisessä kaupass myytävää viljaa tai tilan omaan käyttöön jäävää viljaa. Maatilat valitaan alueittain otantamenetelmällä Luonnonvarakeskuksen maatalous- ja puutrahayritysrekisteristä kevään tukihaun lohkokohtaisten tietojen perusteella. Tutkimukseen osallistuvien maatilojen määrä on keskimäärin 1500.

Viljelijöiden näytteistä määritetään viljakaupassa ja teollisuudessa yleisesti käytössä olevia leipä- ja rehuviljan käyttöarvoon vaikuttavia laatutekijöitä. Näytteiden lisäksi viljelijöiltä saadaan arvokasta tietoa viljan viljelyn taustatekijöistä, kuten käytetyistä lannoitteista, kasvinsuojeluaineista ja kylvö- ja korjuupäivämääristä.

Laatuseurannan tuloksia julkaistaan Eviran internet sivujen lisäksi vuosittain ilmestyvässä Viljaseula-julkaisussa.

  

Viljasadon laatuseuranta, historia 1995 - 2016:

 

Lisää aiheesta palvelussamme 

Julkaisut:

 Lisää aiheesta muualla verkossa