Viljasadon laatu 2013

Tiedote julkaistu 25.2.2014.  

Vehnä ja ruis 

Kevätvehnäsadosta 57 prosenttia täyttää leipävehnän yleiset laatuvaatimukset (sakoluku vähintään 180 s, valkuainen vähintään 12,5 %, hehtolitrapaino vähintään 78 kg). Leipävehnän laatua heikentää eniten matala valkuaispitoisuus. Kevätvehnän keskimääräinen valkuaispitoisuus on 13,0 % ja keskimääräinen hehtolitrapaino 81,0 kiloa, molemmat viime vuoden tasolla. Tutkittujen näytteiden keskimääräinen sakoluku on tänä vuonna hyvien puintisäiden ansiosta korkea, 339 s.

Ruissadosta 73 prosenttia on sakoluvultaan vähintään 120 ja hehtolitrapainoltaan vähintään 71 kiloa. Rukiin keskimääräinen sakoluku on 162, joka on vuoden 2012 keskimääräistä sakolukua matalampi. Hehtolitrapaino on rukiilla keskimäärin 76,6 kiloa.

Vuoden 2012 syksy oli märkä ja puinnit jatkuivat ennätyksellisen myöhään, jopa pitkälle lokakuuhun, joten kylvetty syysvehnäala jäi pieneksi. Myös talvehtimisessa oli ongelmia.

Kaura ja ohra 

Kauranäytteiden keskimääräinen hehtolitrapaino on 56,1 kiloa, joka on hyvää tasoa, mutta ei kuitenkaan yllä edellisvuoden huippulaatuun. Sadosta 92 prosenttia on hehtopainoltaan yli 52 kiloa, mutta vain 32 prosenttia yli 58 kiloa. Jyväkokoon analysoinnissa 2,0 mm seulan läpi menee keskimäärin 7,4 % näytteestä; pientä jyvää on näytteissä kahta edellisvuotta enemmän.
Deoksinivalenoli (DON) –hometoksiinianalyysien perusteella viidennes kauranäytteistä ylittää sille asetetun elintarvikekäytön raja-arvon 1,75 mg/kg. Määritykset (n=160) on tehty pikamittarilla ja ovat siten suuntaa antavia.

Rehuohran keskimääräinen hehtolitrapaino on 64,9 kiloa. Sadosta 78 prosenttia on hehtolitrapainoltaan yli 64 kiloa. Seulonnassa 2,0 mm seulan läpi menee 1,7 % näytteestä ja 2,2 mm seulan läpi 6,2 % näytteestä. Rehuohran laatu on kolmea edellisvuotta parempi.

Mallasohrasadosta 67 prosenttia täyttää mallastuksen valkuaispitoisuuden (enintään 11,5 %) ja jyväkoon laatuvaatimukset (lajittelussa yli 2,5 mm vähintään 85 % näytteestä). Mallasohran keskimääräinen valkuaispitoisuus on 11,1 % ja lajittelutulos on 93,2 %. Keskimääräinen hehtolitrapaino on noin 68,4 kiloa.

 

29.7.2013

Viljasadon laatuseurannan näytepyynnöt on lähetetty kahdelle tuhannelle viljelijälle. Toivomme, että viljelijät lähettäisivät näytteitä mahdollisimman pian sadonkorjuun käynnistyttyä. Viljasta tutkitaan tärkeimpiä tekniseen käyttölaatuun vaikuttavia tekijöitä, kuten mm. hehtolitrapaino, kosteus, valkuainen, tärkkelys ja sakoluku.

Viljan keskilaadun tuloksia päivitetään tälle sivulle syyskuun alusta lähtien.

 

Lisää aiheesta palvelussamme

Viljasadon laatu - näytteiden lukumäärä eri luokissa 2013 (589 Kb, pdf)

Eviran ja Tiken Viljasadon laatu

25.2.2014

Viljasadon laatuseuranta taulukot 2013

Tilanne 16.12.2013

Viljasadon keskilaatu kaikilla viljalajeilla

Viljasadon keskilaatu alueittain

Viljasadon keskilaatu lajikkeittain