Viljasadon laatu 2014

26.2.2015

Syksyn sateet heikensivät kevätvehnän ennätyssuuren sadon laatua laskemalla sakolukua.  Kaurassa oli hometoksiineja selvästi vähemmän kuin viime vuonna, mutta kauran jyväkoko jäi pieneksi.

Vehnästä korjattiin vuonna 2014 paras sato sataan vuoteen. Syksyn 1088 miljoonan kilon vehnäsadosta 404 miljoonaa kiloa oli hehtopainolta vähintään 78 kiloa, sakoluvultaan vähintään 180 ja valkuaispitoisuudeltaan vähintään 12,5 prosenttia.

Kevätvehnäsadon laatua heikensi edellisiä vuosia matalampi sakoluku ja hehtolitrapaino. Sakoluku laski puintien edetessä.  Noin 40 prosenttia näytteistä oli sakoluvultaan alle 180. Keskimääräinen valkuaispitoisuus oli 13,5 prosenttia, ja se oli kahta edellistä vuotta korkeampi. Noin kolmannes näytteistä oli valkuaispitoisuudeltaan alle 12,5 prosenttia. Kevätvehnäsadon laatu oli keskimääräistä heikompi Etelä-Pohjanmaalla, Uudellamaalla ja Satakunnassa.

Rukiissa korkea sakoluku

Rukiin 75 miljoonan kilon sadosta 84 prosenttia oli hehtolitrapainoltaan yli 71 kiloa ja sakoluvultaan yli 120. Rukiin keskimääräinen sakoluku oli korkein yli 20 vuoteen. Näytteistä vain 12 prosenttia oli sakoluvultaan alle 120.

Hometoksiineja vähän kaurassa

Kaurasadosta 87 prosenttia eli 905 miljoonaa kiloa ylitti laatuseurannan käyttämän 52 kilon hehtolitrapainon vähimmäisvaatimuksen.Elintarvikekauran yleisen 58 kilon hehtopainovaatimuksen täytti kaurasadosta 175 miljoonaa kiloa, mikä on kolmea edellistä vuotta alhaisempi määrä. Kauran jyväkoko jäi viime vuoden tasolle.

Kauranäytteistä noin 5 prosenttia ylitti pika-analyysillä mitattuna deoksinivalenoli (DON) –hometoksiinien  raja-arvon 1750 µg/kg, joka on elintarvikekauralle asetettu raja-arvon. Raja-arvon ylityksiä oli selvästi vähemmän kuin viime vuonna ja alueellinen vaihtelu oli pientä. T-2 ja HT-2 toksiinien pitoisuus kauranäytteissä oli myös alhainen, 5 prosenttia tutkituista näytteistä ylitti elintarvikekäytön suositusarvon 1000 µg/kg.

Ohralla pieniä jyviä

Mallasohrasadosta 43 prosenttia eli noin 160 miljoonaa kiloa täytti mallasteollisuuden käyttämistä laatutavoitteista lajitteluasteen ja valkuaispitoisuuden vaatimukset. Sadon laatua heikensi jyväkoko.

Rehuohrasadosta 72 prosenttia eli 1063 miljoonaa kiloa oli hehtolitrapainoltaan vähintään 64 kiloa, alueellista vaihtelua esiintyi paljon. Rehuohralla oli pieniä jyviä enemmän kuin viime vuonna ja valkuaispitoisuus jäi matalaksi.

Sato- ja laatutiedot

Tiedot perustuvat Luken (Luonnonvarakeskus) ja Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran kokoamiin viljan sato- ja laatutietoihin. Taulukko yhdistää Luken satotilaston viljasatomäärät ja Eviran viljasadon laatuseurannan tiedot vuoden 2014 viljasadosta.

Lue lisää:
http://www.maataloustilastot.fi/satotilasto

Lisätietoja:
Viljan laatutiedot
Evira, kasvianalytiikkayksikkö
Erikoistutkija Elina Sieviläinen, p. 040 848 6094
Yksikönjohtaja Mirja Kartio, p. 040 534 5510
Sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@evira.fi

Lisää aiheesta palvelussamme

 Eviran ja Luken viljasadon laatu

26.02.2015

 Viljasadon laatu taulukot 2014

lopullinen tilanne 11.2.2015

Viljasadon keskilaatu kaikilla viljalajeilla

Viljasadon keskilaatu alueittain

Viljasadon keskilaatu lajikkeittain