Usein kysyttyä

1. Mitä viljatutkimuksia tehdään missäkin laboratoriossa?
Käyttöviljanlaatuun liittyvät analyysit tehdään Viikissä (viljalaboratoriossa), siemenviljan laatuun ja terveyteen liittyvät analyysit Loimaalla (siemenlaboratorio).

Hometoksiinianalyysit tehdään Viikissä Eviran Kemian tutkimusyksikössä.

2. Mitä tarkoittaa Eviran viljalaboratorion tekemä laatuseuranta ja käyttölaatuanalyysit?
Laatututkimuksen tarkoituksena on selvittää viljan käyttölaatua ja tiedottaa siitä nopeasti sadonkorjuun alkamisen jälkeen. Laatuseurannan antama kokonaiskuva vuosittaisesta kotimaisen viljasadon laadusta on tärkeä tiedonlähde alan toiminnan tueksi. 

Viljasadon laadunseurannassa näytteistä määritetään seuraavia käyttöarvoon vaikuttavia laatutekijöitä:

  • hehtolitranpaino
  • kosteus
  • sakoluku
  • valkuaispitoisuus
  • sitkopitoisuus ja Zeleny-luku
  • rikkapitoisuus ja lajittelu

Laatutekijät määritetään yleisesti viljakaupassa hyväksytyillä menetelmillä.

 

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME