Viljasadon laatu 2017

23.11.2017

Syksyn sateet ja myöhään jatkuneet puinnit laskivat kevätvehnän ja rukiin sakolukua heikentäen leivontalaatua. Punahomeen aiheuttamaa DON–hometoksiinia on todettu tämän vuoden viljasadossa paljon.

Kevätvehnän keskimääräinen sakoluku on 155. Vuonna 1993 kevätvehnän keskimääräinen sakoluku (183) oli edellisen kerran alle 200 sekuntia. Tutkituista näytteistä on 36 prosenttia sakoluvultaan vähintään 180 sekuntia. Kevätvehnänäytteistä lähes viidenneksen kohdalla laatua heikentää myös pikamenetelmällä mitattu elintarvikeraja-arvon 1250 µg/kg ylittävä DON (deoksinivalenoli) -hometoksiinipitoisuus.

Tutkituista kevätvehnänäytteistä 15 prosenttia on hehtopainoltaan vähintään 78 kiloa, sakoluvultaan 180 sekuntia ja valkuaispitoisuudeltaan 12,5 prosenttia, kun vastaava osuus viime vuonna oli 31 prosenttia. Sekä keskimääräinen hehtopaino (79,2 kg/hl) että valkuaispitoisuus (12,5 %) ovat kolmen ja viiden vuoden keskiarvoa matalampia. Kevätvehnänäytteiden keskimääräinen hehtopaino on myös laskenut korjuuviikkojen edetessä.

Kolmannes tutkituista ruisnäytteistä on hehtopainoltaan vähintään 71 kiloa ja sakoluvultaan vähintään 120 sekuntia. Rukiin keskimääräinen sakoluku on 115, ja se on kahdeksaa edellistä vuotta matalampi. Näytteistä noin kolmannes on sakoluvultaan yli 120.

Kolmanneksessa kauranäytteitä hometoksiineja

Kauran keskimääräinen hehtolitrapaino 57,1 kiloa on noin puoli kiloa korkeampi kuin viimeisten kolmen ja viiden vuoden keskiarvo. Pieniä jyviä on myös edellisiä vuosia vähemmän. Myöhään jatkuneet puinnit laskivat myös kauran hehtopainoa. Syyskuun loppuun mennessä puitujen näytteiden keskimääräinen hehtopaino on 57,5 kiloa, kun lokakuussa puitujen näytteiden keskimääräinen hehtopaino on kaksi kiloa pienempi.

DON-hometoksiinit heikentävät kaurasadon laatua, koska noin kolmannes tutkituista näytteistä ylittää pika-analyysillä mitattuna DON raja-arvon 1750 µg/kg, joka on elintarvikekauralle EU-lainsäädännössä asetettu raja-arvo. Myös rehukäytön suositusarvon 8000 µg/kg ylittäviä DON-pitoisuuksia on mitattu kauranäytteistä. Noin 10 prosentilla tutkituista näytteistä on riski ylittää rehukäytön suositusarvo, joten kotieläintiloilla tulisi tarkistaa kauran hometoksiinipitoisuus ennen käyttöä. Viljan hometoksiinianalyysejä tekevät mm. teollisuuden ja viljakaupan vastaanotto sekä kaupalliset laboratoriot.

Ohran hehtopaino matala

Ohran keskimääräinen hehtopaino 64,0 kiloa on alhaisempi kuin kolmen ja viiden edellisen vuoden keskimääräinen hehtopaino. Noin puolet tutkituista näytteistä on hehtopainoltaan vähintään 64 kiloa.

Tiedon taustaa

Tiedot perustuvat noin1000 tutkittuun viljasadon laatuseurantanäytteeseen. Lopullinen tilasto julkaistaan helmikuussa 2017.

Luken tiedote 23.11.2017 ja satotilasto:
Viljasato 2000-luvun toiseksi pienin
Sato ja viljasadon laatu 2017 (ennakko) 
Viljelykasvien sato 2017 ennakkotiedot excel-taulukkona (ennakkotieto 23.11.2017)
Luomusato 2017e excel-taulukkona (23.11.2017)

Viljasadon laatuseuranta taulukot 2017

tilanne 1.12.2017

Viljasadon keskilaatu kaikilla viljalajeilla

Viljasadon keskilaatu alueittain

Viljasadon keskilaatu lajikkeittain