Viljasadon laatu 2017

Evira on lähettänyt näytepyynnön noin 1500 viljelijälle viljasadon laatuseurantaa varten. Toivomme, että viljelijät lähettävät näytteitä mahdollisimman pian sadonkorjuun käynnistyttyä. Näytteistä tutkitaan jokaiselle viljalajille tärkeimpiä käyttölaatuun ja turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä, kuten hehtolitrapaino, kosteus, valkuaispitoisuus, tärkkelyspitoisuus, sakoluku ja hometoksiinien esiintyminen. 

Tällä sivulla julkaistaan taulukoita, joissa esitetty keskiarvot laadusta viljalajeittain, alueittain ja lajikkeittain.
Taulukoita päivitämme viikoittain.