Viljasadon laatu 2016

Evira lähettää näytepyynnön noin 1700 viljelijälle viljasadon laatuseurantaa varten. Toivomme, että viljelijät lähettävät näytteitä mahdollisimman pian sadonkorjuun käynnistyttyä. Näytteistä tutkitaan jokaiselle viljalajille tärkeimpiä käyttölaatuun ja turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä, kuten hehtolitrapaino, kosteus, valkuaispitoisuus, tärkkelyspitoisuus, sakoluku ja hometoksiinien esiintyminen.

Keskilaadun tuloksia julkaistaan tällä sivulla sadonkorjuun alusta lähtien.

 

Viljasadon laatuseuranta taulukot 2016

päivitetty 29.9.2016

Viljasadon keskilaatu kaikilla viljalajeilla

Viljasadon keskilaatu alueittain

 • Kevätvehnä
 • Mallasohra
 • Ohra
 • Kaura
 • Ruis
 • Syysvehnä

Viljasadon keskilaatu lajikkeittain

 • Kevätvehnä
 • Mallasohra
 • Ohra
 • Kaura
 • Ruis
 • Syysvehnä