Viljasadon laatu 2016

 3.10.2016

Punahomeen aiheuttamaa DON–hometoksiinia on todettu tämän vuoden viljasadossa paljon. Kotieläintiloilla tulisi tarkistaa kauran hometoksiinipitoisuus. Kuluttajalla ei ole syytä huoleen, koska elintarvike- ja rehutuotantoon tulevien viljaerien toksiinipitoisuudet tutkitaan viljan vastaanottopisteissä.

Kauranäytteistä lähes neljännes ylittää pika-analyysillä mitattuna DON (deoksinivalenoli) –hometoksiinien raja-arvon 1750 µg/kg, joka on elintarvikekauralle EU-lainsäädännössä asetettu raja-arvo. Rehukäytön suositusarvon 8000 µg/kg ylittäviä DON–pitoisuuksia on mitattu kauranäytteistä enemmän kuin aikaisempina vuosina. Noin 10 prosenttia tutkituista näytteistä on riski ylittää rehukäytön suositusarvo, joten kotieläintiloilla tulisi tarkistaa kauran hometoksiinipitoisuus ennen käyttöä. Myös alueellista vaihtelua esiintyy. Uudellamaalla, Hämeessä, Kymenlaaksossa, Pohjois-Savossa, Pohjois- Karjalassa ja Etelä-Pohjanmaalla on tutkittujen näytteiden perusteella suurin riski, että elintarvikekäytön raja-arvo ylittyy.

Kauran keskimääräinen hehtopaino, 56,9 kiloa, on viime vuotta matalampi mutta korkeampi kuin viimeisten kolmen ja viiden vuoden keskiarvo. Hehtopainoltaan yli 58 kiloa on noin 40 prosentilla tutkituista näytteistä. Pieniä jyviä on enemmän kuin viime vuonna, mutta vähemmän kuin vuosina 2013 ja 2014.

Rehuviljan valkuainen matala

Ohran keskimääräinen hehtopaino, 64,8 kiloa, on viime vuotta matalampi. Lähes 60 prosenttia tutkituista näytteistä on hehtopainoltaan vähintään 64 kiloa. Sekä kauran että ohran keskimääräiset valkuaispitoisuudet ovat alle kolmen ja viiden vuoden keskiarvon.

Kevätvehnän sakoluku hyvä sateista huolimatta

Kevätvehnän keskimääräinen valkuaispitoisuus on 13 prosenttia, mikä on noin prosenttiyksikön viime vuotta korkeampi. Lähes 60 prosenttia tutkituista näytteistä on valkuaispitoisuudeltaan vähintään 12,5 prosenttia. Kevätvehnän keskimääräinen hehtopaino on 79,6 kiloa ja noin neljännes tutkituista näytteistä on hehtopainoltaan alle 78 kiloa. Kevätvehnän keskimääräinen sakoluku, 289, nousi viime vuodesta reilusti. Tutkituista kevätvehnänäytteistä lähes neljänneksen kohdalla elintarvikekäyttöä rajoittaa raja-arvon ylittävä DON pitoisuus.

Rukiin keskimääräinen sakoluku laski viime vuodesta. Noin puolet tutkituista näytteistä on sakoluvultaan vähintään 120.

Tiedot viljasadon laadusta vuonna 2016 ovat tässä vaiheessa vielä ennakkotietoja. Laatutiedot päivittyvät viikoittain. Oheiset tiedot perustuvat noin 600 analysoituun näytteeseen.

 

Viljasadon laatuseuranta taulukot 2016

päivitetty 25.10.2016

Viljasadon keskilaatu kaikilla viljalajeilla

Viljasadon keskilaatu alueittain

Viljasadon keskilaatu lajikkeittain