Viljasadon laatu 2017

19.10.2017

Tiedot viljasadon laadusta vuonna 2017 ovat tässä vaiheessa vielä ennakkotietoja. Laatutiedot päivittyvät viikoittain.
Keskiarvotiedot perustuvat noin 400 analysoituun näytteeseen.

Vehnä ja ruis

 • Syksyn sateet ja myöhään jatkuneet puinnit laskivat kevätvehnän sakolukua heikentäen leivontalaatua.
  Kevätvehnän keskimääräinen sakoluku oli edellisen kerran alle 200 s vuonna 1993.

 

 • Tähän mennessä tutkituista kevätvehnänäytteistä noin neljännes on hehtopainoltaan vähintään 78 kiloa,
  sakoluvultaan 180 sekuntia ja valkuaispitoisuudeltaan 12,5 prosenttia. Tutkittujen kevätvehnänäytteiden
  keskimääräinen hehtopaino on myös laskenut korjuuviikkojen edetessä.

 • Rukiin keskimääräinen hehtopaino 78,1 kiloa on korkea ja surkastuneita jyviä on selvästi viime vuotta
  vähemmän. Rukiin keskimääräinen sakoluku on kolmen ja viiden vuoden keskiarvoja alhaisempi.

Kaura

 • Kauran keskimääräinen hehtopaino 57,6 kiloa on noin kilon viime vuotta korkeampi. Myös pieniä jyviä on
  viime vuosia vähemmän. DON (deoksinivalenoli) –hometoksiini heikentää kuitenkin kaurasadon laatua,
  koska tähän mennessä tutkituista näytteistä noin viidennes ylittää pikamenetelmällä mitattuna DON
  raja-arvon 1750 µg/kg, joka on elintarvikekauralle EU-lainsäädännössä asetettu raja-arvo.

 •  

Viljasadon laatuseuranta taulukot 2017

tilanne 20.11.2017

Viljasadon keskilaatu kaikilla viljalajeilla

Viljasadon keskilaatu alueittain

Viljasadon keskilaatu lajikkeittain