Käyttökatko

Päivitys 1.9.2017

Eviran tietojärjestelmien käyttökatko on päättynyt.

 

Päivitys 10.8.2017

Uuden tuotantoympäristön käyttöönottoon liittyvä suunniteltu sovellusten käyttökatko on tarkentunut aikavälille 25.8.2017 klo 16.15 - 4.9.2017. Järjestelmiä voidaan käyttää käyttökatkon alkamiseen saakka. Varsinainen käyttökatko on todennäköisesti lyhyempi kuin varattava aikaväli. Käyttökatkon päättymisestä tiedotetaan erikseen.

Tämän lisäksi syksyn aikana tuotantoympäristöön tulee muita sovelluskohtaisia käyttökatkoja. Virastot ja ministeriö osallistuvat mahdollisten lisäkäyttökatkojen suunnitteluun ja vastaavat niistä tiedottamisesta. Tämän lisäksi sovellusten kehitys- ja testausympäristöön liittyy käyttökatkoja, joista tiedotetaan erikseen.

 

Eviran verkkoasioinnissa sekä tietojärjestelmissä on suunniteltu käyttökatko elokuun loppupuolella.

Eviran tietojärjestelmiin ja sähköisen asioinnin palveluihin suunnitellaan käyttökatkoa aikavälille 25.8. klo 16.15 - 4.9.2017. Katko alkaa 25. elokuuta ja sen tarkka kesto selviää katkon aikana. Katkon loppumisesta annetaan tieto muun muassa tällä sivulla. Sivun osoite on www.evira.fi/kayttokatko.

Järjestelmäkohtaisia ohjeita tuottajille ja toimijoille.

Käyttökatko liittyy laajempaan IT-ympäristön uudistamiseen ja se koskee Eviran tietojärjestelmien lisäksi koko Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalaa kuten Maaseutuvirastoa. IT-ympäristön uudistaminen on välttämätöntä tehdä, jotta varmistetaan tietojärjestelmien ja asiointipalveluiden luotettava käyttö jatkossa. 

 

Käyttökatkon piirissä olevat ohjelmistot:

 • Ympäristöterveydenhuollon tiedonkeruujärjestelmä (KUTI, YHTI, Kiikari, Oiva, Oivavalvonta, Oivahymyn hakutoiminnot)
 • Elite
 • Elmo, osittain. (Tarkemmin Elmon MITPA- yhteydet, käyttökatko EI koske sähköistä asiointia eli ravintolisä- ja täydentämisilmoituksen tekemistä)
 • Elvi
 • Elvis
 • Eläinlääkärirekisteri
 • Eläintenpitokieltorekisteri
 • Eläintenpitäjärekisteri
 • Eläintietojärjestelmä (Sikarekisteri, Vuohi- ja Lammasrekisteri ja korvamerkkitilausjärjestelmä)
 • Eviranet -palvelu (toimii vain eviralaisille)
 • ID-valvontasovellus
 • Kartturi/Rajoitusvyöhykesovellus
 • Mobiilisiemen
 • Nautarekisteri (HUOM: viranomaisjärjestelmän katkolla ei vaikutusta käyttäjien toiminnalle nautarekisterissä)
 • Piha
 • Tarkkari
 • Täydentävät ehdot
 • Vesiviljelyrekisteri
 • Viranomaistoimija
 • VYHA

Palautetta käyttökatkosta