Mathjälp

Mathjälp minskar svinnet

Alla livsmedelsföretagare allt från primärproducenter till butiker och restauranger kan överlåta livsmedel till mathjälp. Ett syfte med mathjälpen är att minska mängden matsvinn.
Hantering av svamp

Hantering av svamp

Plocka endast sådana svampar, som du säkert vet att de är ätliga. Rensa, hantera och förvara svamparna på rätt sätt så, att de tryggt kan ätas.
Användning av finska vilda växter som livsmedel

Användning av finska vilda växter som livsmedel

I naturen finns det också giftiga svampar och bär. Plocka bara dom som du vet att vara säkra och ätbara.
Kräftor

Kräftor

Kräftsäsongen fortsätter. Kräftsäsongen inledde den 21 juli och fortsätter fram till slutet av oktober. Den som säljer levande kräftor skall ge konsumenten följande information: kräftartens namn, produktionsmetod (fångad eller odlad), fångstområde och fiskeredskap.

Evira säkerställar säkerheten hos livsmedel, främjar djurens hälsa och välfärd, tillser förutsättningarna för växt- och djurproduktion samt växthälsa.