Användning av finska vilda växter som livsmedel

Användning av finska vilda växter som livsmedel

I naturen finns det också giftiga svampar och bär. Plocka bara dom som du vet att vara säkra och ätbara.
Fisk

Fisk

Förvara fisken i +3 grader eller kallare. Håll skärbrädor, fileingsknivar och rökningsredskap rena.
Kräftor

Kräftor

Kräftsäsongen fortsätter. Kräftsäsongen inledde den 21 juli och fortsätter fram till slutet av oktober. Den som säljer levande kräftor skall ge konsumenten följande information: kräftartens namn, produktionsmetod (fångad eller odlad), fångstområde och fiskeredskap.
Provtagning och insändning av prover

Provtagning och insändning av prover

Kunderna får Eviras alla analyscertifikat med e-post. Eviras kunder får i fortsättningen analyscertifikaten för djur- och växtsjukdomar och livsmedelssäkerhet med e-post om de vill.
Flyghavrebekämpning

Flyghavrebekämpning

Flyghavre ska enligt lagen utrotas. Hela växten inklusive roten ska ryckas upp innan fröna börjar falla av, eftersom de bibehåller sin grobarhet i jorden i många år.

Evira säkerställar säkerheten hos livsmedel, främjar djurens hälsa och välfärd, tillser förutsättningarna för växt- och djurproduktion samt växthälsa.