Utländska djupfrysta bär

Hetta upp utländska frysta bär ordentligt

Hetta upp utländska frysta bär ordentligt om du använder dem till exempel till tårtor för vårens examensfester. Använd de upphettade bären som fyllning och dekorera tårtan med choklad e.dyl.
Behandling av stenmurklor och varningsmärkningar

Förbehandla stenmurklorna rätt

Stenmurklor är giftiga som obehandlade. Koka svamparna enligt anvisningarna innan du lagar mat av dem.
Finska Växtsortmeddelanden 2017:4

Sorter av åker- och vallväxter i växtsortlistan

Den första höstrapsen godkändes för Finlands växtsortlista 2017 och listan på ärtsorter ökade med tre nyheter.
Ofta frågat om fågelinfluensa

Ofta frågat om fågelinfluensa

Är du bekymrad om fågelinfluensa? Bekanta dig med de vanligaste frågorna och svaren om fågelinfluensa.

Evira säkerställar säkerheten hos livsmedel, främjar djurens hälsa och välfärd, tillser förutsättningarna för växt- och djurproduktion samt växthälsa.