Begränsningar i användningen av livsmedel

Anvisningar för val av säkra livsmedel

En mångsidig, varierad och måttlig kost är det bästa sättet att undvika effekterna av skadliga ämnen som livsmedlen eventuellt innehåller. Rekommendationer om hur livsmedlen används på ett tryggt sätt finner du på Eviras webbplats.
Ofta frågat om fågelinfluensa

Ofta frågat om fågelinfluensa

Är du bekymrad om fågelinfluensa? Bekanta dig med de vanligaste frågorna och svaren om fågelinfluensa.
Frågor och svar om norovirus

Handtvätt biter också på noroviruset

Noroviruset smittar lätt från en människa till en annan eller så kan man få det via maten eller vattnet. Man kan hindra att viruset sprider sig genom att tvätta händerna omsorgsfullt innan man börjar laga mat. Lag ändå inte mat till andra om du är sjuk.
Frö- och plantproduktion

Ökad produktion av skogsplantor 2016

Produktionen av skogsplantor ökade med närmare två miljoner plantor jämfört med 2015. Antalet skogsplantskolor minskar fortsättningsvis. Evira för årligen statistik över plantor som levererats till skogsodling och frön som använts för produktion av dem.

Evira säkerställar säkerheten hos livsmedel, främjar djurens hälsa och välfärd, tillser förutsättningarna för växt- och djurproduktion samt växthälsa.