Ofta frågat om fågelinfluensa

Ofta frågat om fågelinfluensa

Är du bekymrad om fågelinfluensa? Bekanta dig med de vanligaste frågorna och svaren om fågelinfluensa.
Frö- och plantproduktion

Ökad produktion av skogsplantor 2016

Produktionen av skogsplantor ökade med närmare två miljoner plantor jämfört med 2015. Antalet skogsplantskolor minskar fortsättningsvis. Evira för årligen statistik över plantor som levererats till skogsodling och frön som använts för produktion av dem.
Gödsling tryggar finländarnas selenintag

Gödsling tryggar finländarnas selenintag

Finländarna får tillräckligt med selen från livsmedlen, eftersom selen sätts till i gödselmedlen. Selenbrist kan orsaka ledsjukdomar hos människor och muskeldegeneration hos djur.

Evira säkerställar säkerheten hos livsmedel, främjar djurens hälsa och välfärd, tillser förutsättningarna för växt- och djurproduktion samt växthälsa.