Kräftor

Kräftsäsongen fortsätter

Kräftsäsongen inledde den 21 juli och fortsätter fram till slutet av oktober. Den som säljer levande kräftor skall ge konsumenten följande information: kräftartens namn, produktionsmetod (fångad eller odlad), fångstområde och fiskeredskap.
Aktuellt om fågelinfluensa

Anmäl massdöd av fåglar omedelbart

Om du hittar flera döda vilda fåglar, ta omedelbart kontakt med tjänsteveterinären. För att fastställa fågelinfluensavirus ska prover av frilevande fåglar sändas till Evira i Helsingfors.
Köparen har rätt att veta jordgubbarnas ursprung

Märkning om jordgubbarnas ursprungsland måste alltid finnas

Lockförsedda jordgubbsaskar ska märkas med jordgubbarnas ursprungsland, packare, kvalitetsklass och innehållets mängd. Även askar utan lock och jordgubbar som säljs i lösvikt ska förses med en försäljningsskylt där produkt, ursprungsland och kvalitetsklass anges.
Införsel av levande kräftor

Införsel av levande signalkräftor till Finland

Signalkräftorna är invasiva främmande arter inom EU:s område, vilkas införsel, handel på den inre marknaden och användning begränsats med EU:s förordning om främmande arter. Levande signalkräftor kan ändå införas från en annan EU-stat för att bearbetas för användning som föda.

Evira säkerställar säkerheten hos livsmedel, främjar djurens hälsa och välfärd, tillser förutsättningarna för växt- och djurproduktion samt växthälsa.