Kvalitetsuppföljning av spannmålsskörden

Ju senare tröskning, desto sämre kvalitet på spannmålen

Spannmålskvaliteten försämrades då tröskningen drog ut på tiden. Vårvetets falltal har inte varit så här lågt sedan missväxtåret 1987. Lågt falltal betyder att vetet inte duger för bakning. Läs tabellen, som innehåller preliminär information om skördens mängd och kvalitet.
Silvervatten

Silvervatten får inte saluhållas som livsmedel

Om silvervatten marknadsförs för intag via munnen, ingriper Evira alltid i marknadsföringen.
Ekinokockos

Skydda din hund mot hundens dvärgbandmask

Hindra hundens dvärgbandmask från att sprida sig: ge aldrig hunden lungor eller andra inre organ från älg. Ge den ett avmaskningsmedel som biter på dvärgbandmasken. Så här kan du förhindra spridningen av parasiten till människa.

Evira säkerställar säkerheten hos livsmedel, främjar djurens hälsa och välfärd, tillser förutsättningarna för växt- och djurproduktion samt växthälsa.