Livsmedelsverket

Livsmedelsverket börjar den 1 januari 2019

Livsmedelssäkerhetsverket, Landsbygdsverket och en del av Lantmäteriverkets central för ICT-tjänster går samman till Livsmedelsverket 1.1.2019.
Aktuellt om foder 2018

Funderar du på import av foder?

Kom ihåg sjukdomsriskerna! Läs på Eviras webbplats vilka villkor som gäller, om du vill skaffa kompletterande foder från utlandet.
Förnyad lagstiftning

Lagstiftningen om växthälsa förnyas 12/2019

EU:s nya förordning om växthälsa träder i kraft i december 2019. Den medför betydande ändringar, till exempel användningen av växtpass utökas och egenkontrollen blir allt viktigare.
Aktuellt

Dispens för ekogårdar att använda konventionellt foder med lov av Evira

Evira kan ge enskilda ekologiska husdjursgårdar dispens att använda konventionellt foder. Dispens ansöks av Evira och det kan ges för en viss tid av motiverade skäl.
Hantering av svamp

Njut av skogssvamparna

Plocka endast sådana svampar, som du säkert vet att de är ätliga. Rensa, hantera och förvara svamparna på rätt sätt så, att de tryggt kan ätas.