Kärl har betydelse – vad avses med kontaktmaterial?

Rätt sorts kärl för att koka bär

Under bärskörden kokas det safter och sylter. Evira rekommenderar att varken kastruller eller saftkokare av aluminium används för att laga sura maträtter.
Försäljning av egen grönsaksskörd

Försäljning av egen grönsaksskörd

En husbehovsodlare kan sälja av sina egna produkter utan att behöva lämna någon anmälan till myndigheterna.
Fipronil

Fipronil får inte användas på produktionsdjur

Fipronil, som har hittats i holländska, belgiska och tyska ägg, skulle kunna ha skadlig inverkan på barns hälsa. I djurförsök har skadeverkningarna dock framkommit först vid betydligt högre halter och längre exponering.
Flyghavrebekämpning

Bekämpa flyghavren genom handplockning

Flyghavre ska enligt lagen utrotas. Hela växten inklusive roten ska ryckas upp innan fröna börjar falla av, eftersom de bibehåller sin grobarhet i jorden i många år.

Evira säkerställar säkerheten hos livsmedel, främjar djurens hälsa och välfärd, tillser förutsättningarna för växt- och djurproduktion samt växthälsa.