Användning av finska vilda växter som livsmedel

Användning av finska vilda växter som livsmedel

I naturen finns det också giftiga svampar och bär. Plocka bara dom som du vet att vara säkra och ätbara.
Information om förvaringstider

Information om förvaringstider

Servera hett som hett och kallt som kallt. Servera maten så fort som möjligt efter tillredningen eller håll maten het ända fram till serveringen. Lyft mat som ska serveras kall fram på bordet just innan den ska serveras.
Kräftor

Kräftor

Kräftsäsongen fortsätter. Kräftsäsongen inledde den 21 juli och fortsätter fram till slutet av oktober. Den som säljer levande kräftor skall ge konsumenten följande information: kräftartens namn, produktionsmetod (fångad eller odlad), fångstområde och fiskeredskap.
Provtagning och insändning av prover

Provtagning och insändning av prover

Kunderna får Eviras alla analyscertifikat med e-post. Eviras kunder får i fortsättningen analyscertifikaten för djur- och växtsjukdomar och livsmedelssäkerhet med e-post om de vill.

Evira säkerställar säkerheten hos livsmedel, främjar djurens hälsa och välfärd, tillser förutsättningarna för växt- och djurproduktion samt växthälsa.