Livsmedelsverket

Livsmedelsverket börjar den 1 januari 2019

Livsmedelssäkerhetsverket, Landsbygdsverket och en del av Lantmäteriverkets central för ICT-tjänster går samman till Livsmedelsverket 1.1.2019.
Spannmålsskördens kvalitet 2018

Kvalitetsuppföljningen av spannmålen uppdateras

Vetet är av utmärkt kvalitet, men skörden var liten. Havrens kvalitet är dålig på grund av låg hektolitervikt. Det förekommer mindre DON-mögeltoxiner i havren än 2017.
Aktuellt om foder 2018

Funderar du på import av foder?

Kom ihåg sjukdomsriskerna! Läs på Eviras webbplats vilka villkor som gäller, om du vill skaffa kompletterande foder från utlandet.
Förnyad lagstiftning

Lagstiftningen om växthälsa förnyas 12/2019

EU:s nya förordning om växthälsa träder i kraft i december 2019. Den medför betydande ändringar, till exempel användningen av växtpass utökas och egenkontrollen blir allt viktigare.
Aktuellt

Dispens för ekogårdar att använda konventionellt foder med lov av Evira

Evira kan ge enskilda ekologiska husdjursgårdar dispens att använda konventionellt foder. Dispens ansöks av Evira och det kan ges för en viss tid av motiverade skäl.