Antibiotika och sällskapsdjur

Visste du detta om antibiotika?

Antibiotika ska alltid användas med eftertanke och beslutet baseras på en diagnos av en veterinär.
Aktuellt om foder

Endast vegetabilier till växtätande djur

Kor och får är växtätare och ska därför endast utfodras med foder bestående av växter. För att förhindra djursjukdomar är det också förbjudet att ge matrester och slaktavfall samt katt- och hundmat till andra djur som är avsedda för livsmedelsproduktion.
Användning och hantering av hästgödsel

Hästgödsel till nyttoanvändning

Hästgödsel får överlåtas eller säljas som löst material, men tillverkning till gödsel kräver godkännande av Evira.
Pass för sällskapsdjur

PASSET FÖR SÄLLSKAPSDJUR GÖR DET LÄTTARE ATT RESA MED DJUR

Sällskapsdjur behöver pass för resan. Passet för sällskapsdjur är obligatoriskt för hundar, katter och illrar vid transporter mellan EU-länder. Avsikten med passet är att visa att djuret går att identifiera och att djuret uppfyller de djurhälsovillkor som krävs vid transporter mellan medlemsstaterna.
Information om afrikansk svinpest för jägarna

Information om afrikansk svinpest för jägarna

Ta inte hem en förödande present från jaktturen. Risken för att afrikansk svinpest (ASF) kan sprida sig till Finland är verklig. Speciellt spelar de finska jägarna, som resar till Estland, en nickelroll i att förhindra spridning av sjukdomen.