Uppföljning av antibiotikaresistensen

Att antibiotikan behåller sin effekt är också i allas intresse

Antibiotika används för behandling av bakteriesjukdomar. Bakterierna har ändå utvecklat metoder att undvika antibiotikans effekt. Eftersom djur och människor används samma typer av antibiotika, är det viktigt att antibiotika används endast vid verkligt behov.
Pass för sällskapsdjur

PASSET FÖR SÄLLSKAPSDJUR GÖR DET LÄTTARE ATT RESA MED DJUR

Sällskapsdjur behöver pass för resan. Passet för sällskapsdjur är obligatoriskt för hundar, katter och illrar vid transporter mellan EU-länder. Avsikten med passet är att visa att djuret går att identifiera och att djuret uppfyller de djurhälsovillkor som krävs vid transporter mellan medlemsstaterna.
Information om afrikansk svinpest för jägarna

Information om afrikansk svinpest för jägarna

Ta inte hem en förödande present från jaktturen. Risken för att afrikansk svinpest (ASF) kan sprida sig till Finland är verklig. Speciellt spelar de finska jägarna, som resar till Estland, en nickelroll i att förhindra spridning av sjukdomen.