Salmonellaundersökningar av importfoder

Fågelfrön får inte innehålla salmonella

Solrosfrön och fröblandningar som man kan mata vilda fåglar med får inte innehålla salmonella, levande skadeinsekter eller flyghavre.
Antibiotika och sällskapsdjur

Visste du detta om antibiotika?

Antibiotika ska alltid användas med eftertanke och beslutet baseras på en diagnos av en veterinär.
Pass för sällskapsdjur

PASSET FÖR SÄLLSKAPSDJUR GÖR DET LÄTTARE ATT RESA MED DJUR

Sällskapsdjur behöver pass för resan. Passet för sällskapsdjur är obligatoriskt för hundar, katter och illrar vid transporter mellan EU-länder. Avsikten med passet är att visa att djuret går att identifiera och att djuret uppfyller de djurhälsovillkor som krävs vid transporter mellan medlemsstaterna.
Information om afrikansk svinpest för jägarna

Information om afrikansk svinpest för jägarna

Ta inte hem en förödande present från jaktturen. Risken för att afrikansk svinpest (ASF) kan sprida sig till Finland är verklig. Speciellt spelar de finska jägarna, som resar till Estland, en nickelroll i att förhindra spridning av sjukdomen.