Alla slakterier som hade filmats i programmet MOT har inspekterats

23.11.2015

<p>Regionförvaltningsverkens länsveterinärer har tillsammans med Livsmedelssäkerhetsverket Eviras besiktningsveterinärer inspekterat alla de fyra slakterier som hade filmats och som fanns med i videomaterialet som visades i Yles program MOT 26.10.2015. I alla slakterierna konstaterades brister. Det var främst fråga om bristfälliga standardrutiner och brister i bokföringen samt saknade kompetensbevis. I behandlingen och bedövningen av djuren observerades inga problem vid inspektionerna.&nbsp;</p>

Vid alla slakterierna var de skriftliga standardrutinerna delvis bristfälliga. Vid flera av slakterierna fanns det också skäl till anmärkningar om hur ofta man gör egenkontroll av bedövningen av djuren eller bokföringen av kontrollerna. Beträffande slakteriernas konstruktioner fanns det också i många fall sådant som borde förbättras. Några arbetare saknade fortfarande det krävda kompetensbeviset som visar att arbetaren är kompetent för sitt arbete. Slakterierna hade redan självmant flyttat en del av arbetarna som fotograferats i videon till andra uppgifter.

Regionförvaltningsverken och besiktningsveterinärerna har vidtagit åtgärder för att djurskyddssituationen vid ifrågavarande slakterier ska förbättras så att de motsvarar lagstiftningens krav. Situationen vid andra slakterier utreds också för att säkerställa djurens välfärd. Resten av slakterierna kommer att inspekteras i början av 2016.

Utbildning och handledning ska effektiveras

Föreningen Oikeutta eläimille sände Evira en videosammanställning av missförhållanden som hade fotograferats vid slakterierna. På basis av sammanställningen har Evira utarbetat ett detaljerat expertutlåtande till polisen för en förundersökning.

”Det var en lättnad att konstatera att det fanns totalt endast cirka 20 minuter graverande material i videosammanställningen, fastän fotograferingen i slakterierna hade pågått i totalt hela 300 timmar”, säger Jaana Mikkola, sektionschef vid Eviras sektion för djurens välfärd och identifiering.

För att säkerställa djurskyddssituationen vid slakterierna effektiverar Evira handledningen och utbildningen av de myndigheter som har hand om tillsynen vid slakterierna.

Evira framhåller dock att nyckeln till att djurens välfärd tryggas alltid är i slakteriaktörernas händer. Evira uppmuntrar näringen att så snart som möjligt ordna tilläggsutbildning för slakteriarbetarna.

Mer information:
sektionschef Jaana Mikkola, tfn 040 831 8425
överinspektör Sanna Varjus, tfn 040 489 3355

 

Teman: