Evira förflyttar svinundersökningar till Helsingfors

11.3.2015

<p>Livsmedelssäkerhetsverket Evira förflyttar en del av svinsjukdomsundersökningarna från Seinäjoki till Helsingfors från och med 16.3.2015.&nbsp;</p>

Av svinsjukdomsundersökningarna förflyttas tarminfektionsundersökningspaketen, brakyspiraundersökningarna, bestämningen av antikroppar mot grishosta och nyssjukaundersökningarna från Seinäjoki till Helsingfors. Ändringen hänför sig till omorganiseringen av verksamhetsstället i Seinäjoki.

Vid verksamhetsstället i Seinäjoki utförs fortsättningsvis patologisk-anatomiska undersökningar av hela avlidna djur och organprover från produktionsdjur dvs. svin, nötkreatur, små idisslare och pälsdjur. Obduktioner av hästar och sällskapsdjur görs inte i Seinäjoki. Fjäderfäundersökningarna koncentreras våren 2015 till Helsingfors.

Läs mer:
Anvisningar för provtagning och -insändning för djursjukdomsundersökningar

Mer information ger:
specialforskare Jaana Seppänen, tfn 050,435 1712, forskningsenheten för djursjukdomsbakteriologi
forskare Mirja Raunio-Saarnisto, tfn 050 359 1182, forskningsenheten för djursjukdomsbakteriologi

 

 

Teman: