Evira fortsätter att undersöka produktionsdjur i Seinäjoki

9.2.2015

<p>Livsmedelssäkerhetsverket Evira fortsätter med sin laboratorieverksamhet i Seinäjoki trots att verksamhet som har att göra med djursjukdomsbakteriologi stegvis flyttas till andra verksamhetsenheter under våren 2015. &nbsp;</p>

Vid verksamhetsenheten i Seinäjoki kommer man fortfarande att utföra patologisk-anatomiska undersökningar av såväl hela döda produktionsdjur, det vill säga svin, nötkreatur, små idisslare och pälsdjur som organprover från dem. Obduktion av hästar och sällskapsdjur kommer inte att göras i Seinäjoki. Undersökningar av fjäderfä kommer under våren 2015 att utföras i Helsingfors.

En del av de laboratorieundersökningar som hittills utförts i Seinäjoki kommer att flyttas till Eviras verksamhetsenheter på andra ställen. Det informeras senare om var till exempel undersökning av tarminfektioner hos svin och antikroppsundersökningar i fråga om grishosta kommer att utföras. Trots förändringarna erbjuder Evira diagnostiska tjänster på samma sätt som tidigare.

Läs mera:
Provtagning och insändning av prover

Mer information:
Antti Oksanen, chef för forskningsenheten för produktionsdjurs- och vilthälsa, tfn 044 561 6491
Ina Toppari, sektionschef, forskningsenheten för produktionsdjurs- och vilthälsa, laboratoriesektionen i Seinäjoki, tfn 050 565 9180

 

 

Teman: