Evira fortsätter med undersökningarna av prover från fjäderfä i Seinäjoki

13.10.2015

<p>På Livsmedelssäkerhetsverket Eviras verksamhetsställe i Seinäjoki har man åter börjat undersöka prover från fjäderfä. Under våren och sommaren 2015 hade de undersökningarna koncentrerats till Helsingfors.</p>

Vid verksamhetsstället i Seinäjoki utförs också patologisk-anatomiska undersökningar av produktionsdjur dvs. svin, nötkreatur, små idisslare och pälsdjur såväl av hela avlidna djur som av organprover.

Obduktioner av hästar och sällskapsdjur görs inte i Seinäjoki.

Insändningsanvisningar 

Mer information:
forskare Mirja Raunio-Saarnisto, forskningsenheten för produktionsdjurs- och vilthälsa, tfn 050 359 1182

 

Teman: