Evira rekommenderar: Ta inte med vildsvinskött till Finland

28.9.2015

<p>Livsmedelssäkerhetsverket Evira rekommenderar att man inte ska ta med sig vildsvinskött eller livsmedel tillverkade av vildsvinskött från de baltiska länderna och Polen, detta för att förhindra afrikansk svinpest från att spridas till Finland.&nbsp;</p>

Afrikansk svinpest har spridits till Estland, Lettland och Litauen samt Polen. Det är en allvarlig virussjukdom hos djur och den sprids lätt. Sjukdomen smittar inte till människan, men den kan äventyra den finländska produktionen av svinkött.

Viruset lever kvar i köttprodukterna

Viruset afrikansk svinpest överlever olika metoder att bereda köttprodukter och kan spridas exempelvis via medvurst och rökta eller lufttorkade köttprodukter.

Det kan innebära en risk att ta med sig vildsvinskött från närområdet som gåva från en resa. Därför rekommenderar Livsmedelssäkerhetsverket Evira att resenärer inte ska ta med sig vildsvinskött eller livsmedel tillverkade av vildsvinskött från de länder där sjukdomen förekommer, alltså de baltiska länderna och Polen.

Det är förbjudet att ta med sig alla typer av köttprodukter från Ryssland, Vitryssland och Ukraina.

Undvik också jaktresor

Det är skäl att undvika resor för vildsvinsjakt till områden där smittan förekommer. Dessutom rekommenderar Evira att jakttroféer såsom djurtänder och skinn ska behandlas i ursprungslandet så att de kan förvaras i rumstemperatur och att de först efter behandlingen sänds till Finland.

Om en jägare redan har deltagit i en jaktresa ska all utrustning noggrant rengöras och desinficeras. För utländska jägare som kommer till Finland för att jaga ska de finländska jaktföreningarna erbjuda utrustning från Finland.

Läs mera:
Afrikansk svinpest (ASF)

Mer information:
överinspektör Britta Wiander, enheten för import-, export- och ekokontroll, tfn 050 523 4117 (införsel av livsmedel)
gränsveterinär Anna-Stiina Antola, enheten för import-, export- och ekokontroll, tfn 050 528 9879 (veterinärmedicinsk gränskontroll)
överinspektör Miia Kauremaa, enheten för djurhälsa och välfärd, tfn 0400 318 510 (jaktresor)

 

Teman: