Evira utreder verksamheten i slakterierna

27.10.2015

<p>Livsmedelssäkerhetsverket Evira utreder verksamheten i slakterierna för att se om de följer djurskyddslagstiftningen och ber vid behov polisen utreda saken i fråga om de slakterier, där bildmaterialet&nbsp; som visades i programmet MOT måndagen 26.10.2015 filmats. &nbsp;</p>

På basis av bildmaterialet från organisationen Oikeutta eläimille har myndigheterna skäl att misstänka att slakterierna brutit mot den djurskyddslagstiftning, som gäller skydd av djuren under avlivningen. Evira och Eviras besiktningsveterinärer som utövar tillsyn över slakterierna vidtar sådana åtgärder som lagstiftningen förutsätter för att förhindra att slakterierna fortsätter med sådant förfarande som det som filmats.

Evira utreder också verksamheten hos de besiktningsveterinärer, som utövar tillsyn över verksamheten i de slakterier som bildmaterialet gällde. Om besiktningsveterinärerna känt till att brott mot lagstiftningen skett och inte ingripit i saken på det sätt som sakens allvar förutsätter, kommer Evira också att ingripa i deras verksamhet.

En grundläggande förutsättning för slakteriverksamheten är att djuren skyddas mot all undvikbar smärta, all undvikbar plåga och allt undvikbart lidande under slakten och övrig till slakten anknytande behandling av djuren och det är slakteriet som bär det primära ansvaret för det. Slakteriet ska också se till att de anställda behandlar djuren som ska avlivas väl, att metoderna och redskapen som används motsvarar kraven i lagstiftningen och att redskapen är i gott skick. Verksamheten i slakterierna övervakas av besiktningsveterinärer som allt enligt slakteriets storlek finns på plats antingen på heltid eller också enbart under vissa aktiviteter.

Läs mera:
Djurskydd vid slakt och avlivning

Mer information:
enhetschef Eeva-Riitta Wirta, tfn 040 353 2447

Teman: