Eviras Vetenskapsdag den 8 oktober 2015

1.10.2015

<p>Livsmedelssäkerhetsverket Evira arrangerar årligen en Vetenskapsdag där en omfattande posterutställning och presentationer om djurs hälsa och välbefinnande samt om livsmedelssäkerhet ger en inblick i den vetenskapliga forskning som Evira bedriver.</p>

Vetenskapsdagen är ett evenemang som är öppet för alla och kräver inte förhandsanmälning.

Vetenskapsdagen arrangeras kl. 9.30 - 14.00 i Evirahuset, Mustialagatan 3, Vik, Helsingfors.

Program
Välkomsthälsning.
forskningsdirektör, professor Liisa Sihvonen, Livsmedelssäkerhetsverket Evira.

kl 9.30 - 11.15 Djurens hälsa och välfärd
som ordförande forskare, VMD Maria Rönnqvist och specialforskare, VMD Ulla-Maija Kokkonen

Hästsjukdomsprojektet
specialforskare, VMD Ulla-Maija Kokkonen, forskningsenheten för djursjukdomsvirologi

Kolibacillos i kyckling
specialforskare Tarja Pohjanvirta, forskningsenheten för djursjukdomsvirologi

MRSA-infektioner hos människor och svin på svingårdar
specialforskare, DI Suvi Nykäsenoja, forskningsenheten för livsmedels- och fodermikrobiologi

Neonikotinoiders inverkan på bin
specialforskare, FD Kati Hakala, forskningsenheten för kemi och toxikologi

Salmonella i foder
specialforskare, FD, doc. Jukka Ranta, forskningsenheten för riskvärdering

Paus

kl. 12.15 - 13.55 Livsmedelssäkerhet
som ordförande specialforskare, LVD Helena Pastell och forskare, AFL Arja Pohto

Får som reservoar för Yersinia enterocolitica
laboratorieingenjör Kirsi-Maria Eklund, forskningsenheten för livsmedels- och fodermikrobiologi

Fineli och Evira
specialforskare, LVD Helena Pastell, forskningsenheten för kemi och toxikologi

Lägesbedömning om Talvivaaraa
specialforskare, FD Eija-Riitta Venäläinen, forskningsenheten för kemi och toxikologi

Forskning inom tillsynen
överinspektör, spec.vet. i livsmedelsproduktionshygien Tiina Läikkö-Roto, enheten för livsmedelshygien

Sojatillskott i kosten
specialforskare, FD Tero Hirvonen, forskningsenheten för riskvärdering

Läs mer om Eviras vetenskapliga forskning.

Mer information om Vetenskapsdagen:
forskningsdirektör, professor Liisa Sihvonen, tfn 050 553 9226

 

 

Teman: