Fjäderfän ska skyddas mot fågelinfluensa

26.2.2015

<p>Livsmedelssäkerhetsverket Evira påminner om att fjäderfän ska skyddas från kontakt med vilda fåglar under vårflyttningen. Avsikten är att förhindra smitta av fågelinfluensa. Fjäderfän ska antingen hållas inomhus eller också ska området för utomhusvistelse skyddas till exempel med ett tillräckligt tätt nät från början av mars till slutet av maj.&nbsp;</p>

”Avsikten med skyddet är att förhindra spridning av fågelinfluensa till fjäderfän, men det skyddar också fåglarna mot andra smittsamma sjukdomar, exempelvis Newcastlesjuka eller salmonella”, säger överinspektör Tiia Tuupanen vid Evira.

Om fjäderfäna inte hålls inomhus ska ägaren anmäla detta till den lokala kommunalveterinären. Skyddsbestämmelserna gäller inte brevduvor på friflygning, djurparker och permanenta djurutställningar.

Under hösten 2014 och den gångna vintern konstaterades högpatogen fågelinfluensa, som alltså orsakar kraftiga symtom, i Europa i Tyskland, Nederländerna, Storbritannien, Italien och Ungern.

Om ägaren eller skötaren upptäcker att fåglarna har symtom som tyder på fågelinfluensa, avvikande dödlighet eller förändringar i produktionen ska detta omedelbart anmälas till kommunal- eller länsveterinären. Minskad vatten- och foderförbrukning eller minskad äggproduktion kan vara tecken på smitta av fågelinfluensa på gården. Vid behov sänder veterinären prover till Evira för undersökning.

Fågelinfluensa förekommer också i Europa

Högpatogena stammar av influensavirus förekommer hos fåglar på olika håll i världen. Under hösten 2014 och den gångna vintern konstaterades högpatogen fågelinfluensa av typ H5N8 i Europa hos både fjäderfä och vilda sjöfåglar. Samma virustyp hittades också i Asien och Nordamerika.

I Europa upptäcktes dessutom högpatogen fågelinfluensa av typ H5N1 i Bulgarien. I Finland har högpatogen fågelinfluensa aldrig påträffats.

Lågpatogena virus, som alltså orsakar lindriga symtom hos fåglar, har konstaterats i flera europeiska länder hos både vilda fåglar och fjäderfän. Lågpatogent virus kan ibland förändras så att det orsakar allvarligare sjukdom.

Högpatogen fågelinfluensa samt lågpatogen av typ H5 eller H7 hos fjäderfän klassificeras som en djursjukdom som lätt sprids. Om sjukdomen konstateras ska fjäderfägården saneras, och transport av fjäderfä och produkter av sådana ska begränsas i gårdens närområde.

Läs mera: 
Fågelinfluensa
JSM:s förordning 81/2011 om förebyggande av överföringen av aviär influensa

Mer information:
överinspektör Tiia Tuupanen, Evira, tfn 040 489 3348
konsultativ tjänsteman Katri Levonen, jord- och skogsbruksministeriet,
tfn 040 723 3887

Teman: