Ingen säkerhet tills vidare om vad som orsakat laxdöden i Torne älv

12.10.2015

<p>Orsakerna till hudskadorna på laxfiskarna som dog på sommaren 2014 och 2015 samt dödsorsakerna är fortfarande oklara. Man har inte hittat någon sjukdomsagens, och därför är det omöjligt att bekämpa sjukdomen. Livsmedelssäkerhetsverket Evira och de svenska myndigheterna fortsätter utredningen av laxdöden i Torne älvs vattendragsområde.</p>

I flera älvar på den svenska sidan av Bottenviken har man hos lax som stiger upptäckt symtom som tyder på ulcerös dermal nekros hos laxfiskar, dvs. sjukdomen UDN (ulcerative dermal necrosis). I undersökningar som genomförts av Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) i Sverige har man hos två stigande laxar i Torne älv diagnostiserat UDN.

”Evira har inga uppgifter om att UDN-sjukdomen eller hudförändringar som påminner om denna skulle ha förekommit i fiskodlingsanläggningar i de finska havsområdena”, säger specialforskare, VMD Perttu Koski vid Eviras forskningsenhet för produktionsdjurs- och vilthälsa.

Forskningen om UDN-sjukdomen behöver separat forskningsfinansiering

UDN-sjukdomens uppkomstmekanism är tills vidare oklar, likaså huruvida det är fråga om en smittsam sjukdom eller om det finns någon annan orsak till att sjukdomen uppstår. För att sommaren 2016 kunna göra en effektivare och bredare utredning än i dag av orsakerna till laxdöden i Torne älv, behövs en separat forskningsfinansiering.

Evira har börjat planera ett samarbete med Lapplands närings-, trafik- och miljöcentral samt Naturresursinstitutet (Luke) som inleds, om laxdöden i Torne älv fortsätter ännu 2016. Ett samarbete med fiskare och de svenska myndigheterna kommer att avtalas närmare än man gjort fram till i dag.

Prover från laxarna efterfrågas fortfarande

Evira önskar få prover från laxar som är i dålig kondition, som har fångats levande eller som helt nyligen dött. Sjuka laxar eller laxar som alldeles nyligen har dött bör först nedkylas (+1...+5 grader), men inte frysas. I ärenden som gäller sjuka laxfiskar i Torne älv kan Eviras verksamhetsställe i Uleåborg kontaktas direkt på numret 040 569 4541.

Försändelse av fiskprover 

Torne älv är den viktigaste laxälven i Östersjöområdet och även det största yngelproduktionsområdet.

Laxdöden i Torne älv 2014 - 2015 
 
Evira fortsätter utreda laxdöden i Torne älv, Eviras meddelande 25.7.2014.

Mer information:
specialforskare, divisionschef Perttu Koski, tfn 040 569 4541

 

Teman: