Myndigheterna bereder sig för afrikansk svinpest genom beredskapsövning

23.10.2015

<p>Livsmedelssäkerhetsverket Evira och Östra Finlands regionförvaltningsverk övar myndighetsåtgärder inför risken att afrikansk svinpest ska nå Finland. Beredskapsövningen 28–29.10.2015 är förlagd till Östra Finland.&nbsp;</p>

Avsikten med övningen är att se till att myndigheterna kan agera effektivt och att beredskapsplanerna är tidsenliga. Övningen utgör en del av den normala beredskapen för djursjukdomar.

”Övningen att bekämpa afrikansk svinpest är särskilt viktig i östra Finland, eftersom sjukdomen förekommer i Ryssland och de baltiska länderna hos både vildsvin och produktionssvin”, säger sektionschef Sirpa Kiviruusu vid Evira.

Afrikansk svinpest är en allvarlig virussjukdom hos svin och vildsvin och den sprids lätt. Den smittar inte till människan. Sjukdomen orsakar betydande ekonomiska förluster. I Finland har sjukdomen inte påträffats.

Virtuell övning efterliknar en verklig situation

ASF-beredskapsövningen ”Vilda Östern 2015” genomförs som en virtuell övning. Inga produktionsgårdar eller slakterier besöks under övningen. För övningen har det utarbetats en fiktiv berättelse som efterliknar ett möjligt sjukdomsfall. Närmare detaljer är hemliga fram till övningsdagarna.

I övningen deltar länsveterinärerna samt lokala beredskapsveterinärerna från Östra Finlands område som är utbildade för bekämpning av sjukdomsfall. Evira leder övningen och deltar i den med flera av sina enheter.

Veterinärmyndigheterna har ordnat flera regionala, nationella och internationella beredskapsövningar med tanke på afrikansk svinpest sedan 2011. I Östra Finland är det här den första övningen.

Läs mera:
Afrikansk svinpest (ASF)

Mer information:
sektionschef Sirpa Kiviruusu, Evira, tfn 0400 920 503
länsveterinär Kaisa Honkapirtti, Östra Finlands regionförvaltningsverk, tfn 0295 016 609

 

 

 

Teman: