Ny protozoparasit hos rådjur i Finland

4.12.2015

<p>Den nya protozo som man funnit hos ett rådjur i Finland har i Livsmedelssäkerhetsverket Eviras undersökningar bekräftats vara besnoitia. Rådjuret hade skjutits i renskötselområdet i Ylikiiminki. Urdjuret smittar inte till människan.</p>

Protozon Besnoitia tarandi har tidigare påträffats hos finländska och övriga europeiska renar. Besnoitia försämrar normalt inte renköttets kvalitet.

Parasitens smittovägar är inte kända, men man antar att den sprids via blodsugande insekter.

" Besnoitia tarandi är en coccidiaprotozo som bildar sandkornsaktiga vävnadsblåsor på benhinnor. Huvudvärden är inte känd. Mellanvärden är ren, karibu och i Amerika slumpmässigt även svartsvanshjort”, säger professor Antti Oksanen som är chef för forskningsenheten på Evira. De hårda blåsorna kan göra det svårare att flå djurkroppen. Ett sjukt djur kallas sandren och i Amerika säger man att det har majsmjölssjuka, eftersom sjukdomen till exempel i benen ger upphov till ett kornliknande mönster.

Är protozon en konsekvens av istiden?

Parasiterna hos amerikanska och finländska renar och karibuer är genetiskt mycket likartade. Man antar att arten Besnoitia tarandi har uppkommit under istiden efter att parasiten Besnoitia besnoiti flyttat till ett nytt värddjur. Till Amerika spreds urdjuret kanske med tama renar.

Arten Besnoitia besnoiti anses som en tropisk parasit hos idisslare. Parasiten har under de senaste decennierna spritt sig hos nötkreatur i Europa från Pyreneiska halvön norrut och påträffas redan i Tyskland. Hos nötkreatur orsakar parasiten ofta allvarlig sjukdom, vars spridning man försöker förhindra. I Spanien har nötkreatursparasiten också överförts till rådjur.

Läs mera om forskningen kring urdjuret Besnoitia tarandi:
Madubata,C., Dunams-Morel, D.B., Elkin, B., Oksanen, O., Rosenthal, B.M.
Evidence for a recent population bottleneck in an Apicomplexan parasite of caribou and reindeer, Besnoitia tarandi. Infection, Genetics and Evolution 2012: Vol. 12, No. 8, pp. 1605 - 1613.

Läs mera om parasitsmitta hos vilda djur.

Mer information:
chef för forskningsenheten Antti Oksanen, tfn 044 561 6491, forskningsenheten för produktionsdjurs- och vilthälsa

 

 

Teman: