Ovanligt mycket zoonotisk harpest i Uleåborgstrakten

12.8.2015

<p>I Livsmedelssäkerhetsverket Evira har man under sommaren undersökt ovanligt många djur som avlidit i harpest och som alla härstammat från Uleåborg med närområden. Tularemibakterien som orsakar harpest smittar mycket lätt människan och redan en liten mängd bakterier räcker för att orsaka sjukdomen. I normala fall smittar harpesten inte från en människa till en annan.&nbsp;</p>

Ett djur som smittats med harpest mister i slutskedet av sjukdomen sin folkskygghet och söker sig till hustomter och gårdsplaner.

”Det är viktigt att se till att barn som leker utomhus inte kommer i kontakt med insjuknade djur", säger specialforskare, VMD Varpu Hirvelä-Koski på Eviras forskningsenhet för produktionsdjurs- och vilthälsa.

Harpestsmitta kan man få direkt från ett insjuknat eller avlidet djur till exempel i form av en sårinfektion, via bindhinnan i ögat eller via luftvägarna. Sjukdomen kan också smitta via dricksvatten som kontaminerats med bakterien eller via blodsugande insekter.

Harpesten kan inte kännas igen på några utvärtes symptom

Diagnos kräver att djuret obduceras. Sjukdomen orsakar typiska härdliknande inflammatoriska förändringar i inre organen, särskilt i mjälten och levern. Förekomst av bakterien i vävnaderna fastställs med hjälp av specialfärgning.

Hardjur som påträffats döda kan sändas in till Eviras verksamhetsenhet i Uleåborg för undersökning.

Vid hantering av harar som påträffats döda ska händerna skyddas med skyddshandskar eller en intakt plastpåse. Den döda djurkroppen ska förflyttas varsamt och man ska särskilt undvika att virvla upp eventuella torkade sekret i pälsen.

Läs mer om harpest och symptomen på harpest hos människan

Mer information:
specialforskare, VMD Varpu Hirvelä-Koski, forskningsenheten för produktionsdjurs- och vilthälsa,
tfn 040 512 1531

Insändningsanvisningar:
Som bussfrakt till adressen: Evira, Matkahuolto, Oulu. Evira betalar transporten. Till avsändaren levereras ett undersökningssvar per post.

Förpackningsanvisningar:
Den döda djurkroppen viras först in i tidningspapper, sedan i en dubbel plastpåse eller plastsäck, sedan i en papp- eller styroxlåda. Lådan kan förses med kylklampar. Försändelsen ska åtföljas av ett följebrev med avsändarens namn, postadress och telefonnummer och information om platsen där haren påträffats.

Mer information om hur prover sänds in  

 

Teman: