Skydda jakthundarna mot dvärgbandmask

8.10.2015

<p>Livsmedelssäkerhetsverket Evira rekommenderar att jakthundar skyddas mot dvärgbandmask. Spridningen av parasiten kan förhindras genom att ge hundar läkemedel mot parasiten före och efter älgjaktsäsongen och inte mata dem med älgens inälvor såsom lungor eller lever. Hos människor kan dvärgbandmask orsaka en sjukdom som är svår att bota. Det är dock sällsynt att människor smittas.&nbsp;</p>

Den största risken för att människor ska smittas sker i praktiken via hundar. I synnerhet jakthundar är exponerade för parasiten.

”Bandmasken orsakar i allmänhet inga symptom hos hundar, men människor kan smittas av ägg i hundars avföring eller päls. Smittan sker genom munnen, till exempel via händerna. Hos människor framkallar parasiten vätskefyllda larvblåsor i de inre organen, i allmänhet i lungorna. Blåsan kan växa under flera år och till slut rymma flera liter vätska”, säger professor Antti Oksanen, chef för forskningsenheten för produktionsdjurs- och vilthälsa vid Evira.

Skydda hunden mot dvärgbandmask
Smitta hos hundar kan förebyggas genom att inte mata dem med rå älglunga eller -lever. Om man vill ge hundar inre organ ska de tillredas väl.

Det är bra att ge hundar läkemedel mot parasiten före och efter jaktsäsongen. Syftet med medicineringen är att hunden inte ska sprida parasiten i skogen eller hämta den därifrån. Läkemedel mot bandmask för hundar säljs receptfritt på apotek.

Prover till parasitundersökningar
Parasitblåsorna kan finnas på ytan av älgens lungor eller inne i dem.  Älglungor med suspekta blåsor eller härdar borde helst skickas i sin helhet till Eviras forskningsenhet för produktionsdjurs- och vilthälsa i Uleåborg.

  Anvisning.

Dvärgbandmask, Echinococcus canadensis, är en bandmask som förekommer hos hunddjur (varg, hund) och vars larvblåsor förekommer hos hjortdjur (älg, ren) Vargen är parasitens huvudsakliga mellandjur medan hjortdjuren är mellanvärd.

Vargen smittas av parasiten när den äter larvblåsor i det tillfälliga värddjurets organ. Larverna utvecklas till små bandmaskar i vargens tarmar. De lägger ägg som sprids ut i naturen med avföringen. Det tillfälliga värddjuret blir smittat när det sväljer ägg med näringsväxter eller vatten.

Läs mer om dvärgbandmaskar.

Mer information:                     
specialforskare, FD Marja Isomursu, tfn 040 512 1248 
chef för forskningsenheten, VMD Antti Oksanen, tfn 044 561 6491

 

Teman: