Utredning av nedgrävt slaktavfall i Parikkala behövs

31.7.2015

<p>I förra veckan framkom ett fall i Parikkala där dåligt nedgrävt slaktavfall hittades i skogen. Enligt vad Livsmedelssäkerhetsverket Evira har fått veta undersöker polisen redan ärendet, så i det här fallet behöver Evira eller andra myndigheter inte göra någon begäran om utredning. Polisen har begärt uppgifter av Evira i anslutning till fallet.</p>

Stora brister har noterats i nedgrävningen av slaktavfall, så Evira anser det nödvändigt att polisen undersöker fallet.

Slakteriföretagaren ansvarar för att nedgrävningsplatsen sätts i skick. Kommunens myndigheter övervakar att platsen sätts i skick.

Mer information:
överinspektör Olli Venelampi, gödsel- och biproduktsektionen tfn 040 842 3478

 

 

Teman: