Vid import av sällskapsdjur från länder utanför EU ska införselvillkoren följas

17.12.2015

<p>Livsmedelssäkerhetsverket Evira och Tullen har fått reda på flera fall av olaglig införsel av valpar, gatuhundar och -katter i landet från speciellt Ryssland, Ukraina och Turkiet. Om ett sällskapsdjur förs in i Finland till en ny ägare eller om det reser ensamt, måste en veterinärmedicinsk gränskontroll av djuret göras. Kraven vid införsel av djur från länder utanför EU är stränga på grund av risken för spridning av djursjukdomar.</p>

”Om du skaffar ett sällskapsdjur från något land utanför EU, ta reda på införselkraven och tveka inte att be gränsveterinären om råd”, säger gränsveterinär Anna-Stiina Antola vid Evira.

Bland andra Ukraina och Turkiet är högriskländer i fråga om rabies. Från dessa länder får djur föras in i Finland tidigast vid sju månaders ålder. Speciellt från Ukraina har valpar olagligt förts in i landet så tidigt som vid nio veckors ålder. Också antikroppstesterna för rabies har varit förfalskade.

Djur som har förts in i landet olagligt orsakar betydande risker för djurs och människors hälsa på grund av risken för farliga djursjukdomar såsom rabies och echinokockos. Evira fattar ett förvaltningsbeslut beträffande djur som har förts in olagligt i Finland. Enligt beslutet ska djuret återsändas till ursprungslandet, placeras i karantän eller avlivas. För kostnaderna svarar sällskapsdjurets ägare. Innan man tar ett sällskapsdjur in i landet är det skäl att försäkra sig om att djuret anländer lagligt till landet.

Om en hund, katt eller iller överlåts till en ny ägare i Finland eller om djuret reser ensamt som frakt måste det föras in i landet via veterinärmedicinsk gränskontroll. Även om säljaren i ursprungslandet hävdar att djurets papper är i skick uppfylls importkraven först då den veterinärmedicinska gränskontrollen i EU är gjord.

”Om du köper eller adopterar ett sällskapsdjur som kommit från ett land utanför EU, be att få se gränsveterinärens CVED-intyg över kontrollen. Djurets flygfadder, som följer med djuret och överlåter det till den nya ägaren, ansvarar för att djuret förs till veterinärmedicinsk gränskontroll. Om köparen beställer en valp från en uppfödare i ett land utanför EU för att ta den till Finland, måste köparen själv föra valpen till veterinärmedicinsk gränskontroll”, förklarar Antola.

Risken för spridning av djursjukdomar är större vid förmedling av djur

Tullen kontrollerar att importkraven för sällskapsdjuret uppfylls endast då ägaren själv också reser, alltså då det är fråga om en ickekommersiell förflyttning. Då är förfarandet annorlunda.

Risken för spridning av rabies är större då flera djur med okänd bakgrund förs in i landet för att förmedlas vidare än då exempelvis en familj flyttar med sitt sällskapsdjur till EU-området. Villkoren för en ickekommersiell förflyttning kan alltså inte tillämpas på ett djur som förs in i landet för förmedling. För införselvillkoren saknar det betydelse om man har betalat något för sällskapsdjuret eller inte.

Om en flygfadder transporterar djuret genom tullen med avsikt att förbigå den veterinärmedicinska gränskontrollen kan det innebära att personen gör sig skyldig till smuggling eller tulldeklarationsbrott.

Läs mer:
Införsel av hundar, katter och illrar

Mera information:
gränsveterinär Anna-Stiina Antola, Evira, tfn 050 528 9879
tullöverinspektör Heli Lampela, Tullen, tfn 040 332 2619
Rådgivnings-e-post lentoasema@evira.fi (införsel av sällskapsdjur från länder utanför EU)

 

 

Teman: