Vildsvinens brucellabakterie av samma typ som annanstans i Europa

21.12.2015

<p>Vid fortsatta undersökningar av den brucellabakterie, som för första gången har hittats hos vildsvin i Finland, fastställdes att den till typen var samma <em>Brucella suis</em> -bakterie som förekommer relativt allmänt hos vildsvin och harar i Europa. Bakterien kan också smitta till människor. Den här brucellatypen orsakar dock endast sällan sjukdom hos människor.&nbsp;</p>

Brucellabakterien konstaterades för första gången i Finland hos två vildsvin sommaren 2015 i Livsmedelssäkerhetsverket Eviras undersökningar. Bakteriestammarna fastställdes till Brucella suis biovar 2 vid undersökningar i EU:s referenslaboratorium i Frankrike.

Bakterien hittades i vildsvin som hade jagats i östra Finland. Prover av dem hade sänts för undersökning med tanke på afrikansk svinpest. I anslutning till uppföljningen av djursjukdomar undersöker Evira vildsvinsprover också i fråga om brucella. Brucella förekommer allmänt hos vildsvin och harar i Mellan- och Sydeuropa.

Brucellabakterien dör då köttet tillreds

En människa kan bli smittad av brucella vid hantering av döda vildsvin eller deras slaktkroppar. Hos människan orsakar bakterien symtom på inflammationssjukdom. Evira uppmanar alla att iaktta god hygien vid hantering av slaktkroppar och kött av vildsvin. Bakterien dör då köttet tillreds så att det blir helt genomstekt. Delar av slaktkroppen eller organ ska inte ges råa till hundar.

Värddjur för bakterien Brucella suis biovar 2 är svin. I Finland har bakterien aldrig påträffats hos produktionssvin. Hos galtar orsakar brucella testikelinflammation och hos suggor kastning samt sterilitet. Evira uppmanar alla som håller svin och hägnade vildsvin att försäkra sig om att gårdens djur är skyddade mot sjukdomar och att hindra kontakt med vilda vildsvin.

Förekomsten av brucella hos produktionsdjur följs kontinuerligt upp i Finland.

Läs mer:
Brucellos
Eviras meddelande 7.8.2015 
Anvisningar om hur man skyddar svinstallar mot afrikans svinpest  
Brucellos på Zoonoscentrets webbplats  

Mera information:
specialforskare Teresa Skrzypczak, tfn 040 489 3386 (brucellabakterien)
överinspektör Miia Kauremaa, tfn 0400 318 510 (tillsyn över djursjukdomar)
specialforskare, sektionschef Taina Laine, tfn 050 373 6614 (svinsjukdomar)

 

 

 

Teman: