Citykaninerna i Kottby dog av RHD-viruset

13.5.2016 10:58

Citykaninerna i Kottby i Helsingfors dog att RHD-viruset som inte tidigare konstaterats i Finland. Enligt Livsmedelssäkerhetsverket Evira smittar viruset inte människan, hundar eller katter, men tamkaniner kan smittas med viruset. 

RHD är en sjukdom som lätt drabbar kaniner och orsakar hög dödlighet. RHD-viruset (rabbit haemorrhagic disease -viruset) är ett calicivirus som inte tidigare påträffats i Finland. En noggrannare typning av det påträffade viruset pågår som bäst. Det är viktigt att få reda på virustypen med tanke på epidemiologin och eventuella vacciner.

I patologiska undersökningar av vildkaninerna konstaterade Evira inget som tyder på förgiftning. Efter kaninerna i Kottby har man också undersökt vildkaniner som påträffats döda  i Svedängen och Torparbacken. Fynden från alla undersökta kaniner överensstämmer med varandra och passar in på RHD-smitta.

 

Mer information:

specialforskare, FD Marja Isomursu, forskningsenheten för produktionsdjurs- och vilthälsa, tfn 040 512 1248

enhetschef, professor Tuija Gadda, forskningsenheten för djursjukdomsvirologi, tfn 050 357 0328

Teman: