Fladdermusrabies har konstaterats i Ingå

17.10.2016 12:24

Fladdermusrabies har konstaterats i en fladdermus (vattenfladdermus eller Myotis daubentonii) som från Ingå levererats in till Livsmedelssäkerhetsverket Evira för undersökning. Från fladdermusen isolerades European Bat Lyssavirus type 2 (EBLV-2), som inte inrapporterats hos andra djur. Fladdermusrabiessmitta är mycket sällsynt hos människan.

Typiska symptom hos fladdermöss är underligt beteende och konstiga läten, likgiltighet och å andra sidan överraskande, aggressiva attacker, varvid fladdermusen går till anfall och försöker bita.

Också hos den fladdermus som nu undersökts hade konstaterats symptom som tyder på rabies. ”Fladdermusen hade uppträtt avvikande innan den dog. Den hade flugit dagtid och kolliderat med en vägg och slutligen avlidit. Fladdermusen har inte bitit människor”, säger specialforskare Tiina Nokireki.

Om man misstänker att en fladdermus har rabies, ska man kontakta den lokala kommunala veterinären. Evira undersöker avlidna fladdermöss med tanke på rabies. Fladdermössen är fridlysta med stöd av naturskyddslagen.

Rör inte vid en fladdermus med bara händer

En person som kommit i kontakt med en fladdermus har skäl att uppsöka en läkare, om man inte med säkerhet kan utesluta bett, skråmor eller slemhinneexponering. Evira rekommenderar att katter och hundar vaccineras mot rabies.

I Finland har rabies av typen EBLV-2 tidigare konstaterats hos en fladdermus i Åbotrakten år 2009, också då hos en vattenfladdermus. Två EBLV-2-humansmittor har verifierats: I Finland år 1985 och i Storbritannien år 2002. Bägge var fladdermusforskare som inte var vaccinerade mot rabies.

Fladdermusrabies förekommer också i andra länder, där rabies inte förekommer hos frilevande små rovdjur eller hundar, såsom i Danmark, i Norge, i Tyskland och på Brittiska öarna.

Mer information om rabies

Frågor och svar om fladdermusrabies

Mer information om rabies hos människan

Mer information:

specialforskare Tiina Nokireki, tfn 050 4131687 (undersökningar av djur med tanke på rabies)

överinspektör Tiia Tuupanen, tfn 040 489 3348 (bekämpning av rabies hos djur)

Teman: