Rabiesvaccinbeten för små rovdjur kan ge skadeverkningar hos hundar

1.11.2016 08:39

Livsmedelssäkerhetsverket Evira och Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea har samarbetat kring en utredning om rabiesvaccinbetens skadeverkningar hos hundar, som nu blivit klar. Skadeverkningar har konstaterats hos enstaka jakthundar som ätit vaccinbeten avsedda för räv och mårdhund.

Utredningen baserar sig på nio skadeverkningsanmälningar som lämnats in till myndigheterna av veterinärer och hundägare åren 2011 - 2015. Alla anmälningar har gällt vaccinationsområdets norra delar och jakthundar.

"Även om alla fall av skadeverkningar säkert inte anmäls till myndigheterna, är antalet anmälningar litet i förhållande till hur mycket beten som sprids ut", säger specialforskare Tiina Nokireki vid forskningsenheten för virologi på Evira.

Vaccinbeten mot rabies sprids årligen ut vid sydostgränsen. Syftet med de årliga flygspridningarna är att förhindra att sylvatisk rabies som förekommer hos vilda djur sprider sig till Finland. Årligen har 160 000 - 360 000 beten spritts ut i skogarna.

"Vaccinbeten mot rabies har använts framgångsrikt för att bekämpa skogsrabies världen över redan i decennier. Att lägga ut vaccinbeten i naturen har visat sig vara det enda effektiva sättet att utrota rabies i stora områden", säger Nokireki.

Hos hundar förekommer i huvudsak tarmrelaterade skadeverkningar
Rabiesvaccinbeten är inte farliga för hundar, men det kan ändå förekomma skadeverkningar. Hos hundar har konstaterats exempelvis symtom från matsmältningskanalen och beteendeförändringar som nedstämdhet, depression och oro.

Symtomen hos hundar som ätit vaccinbeten beror sannolikt på betets aluminium- eller PVC-skal och på att hundarna ätit flera beten.

Även om en hund ätit betesvaccin mot rabies gäller det att se till att hunden är rabiesvaccinerad i enlighet med bestämmelserna och rekommendationerna. Vid misstanke om att ett vaccinbete orsakat skadeverkningar hos ett djur är det bäst att anmäla det till Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea.

Rabiesvaccinbeten läggs ut på hösten
Vaccinbetena sprids ut i terrängen på hösten. På hösten är stammarna av mårdhund och räv som störst, djuren tillräckligt gamla och väderförhållandena sådana att vaccin kan läggas ut. På vintern sover mårdhundarna vintersömn och på sommaren är temperaturen för hög för att vaccinet ska hållas funktionsdugligt.

"Vaccinviruset lever och det fungerar bara om det kommer in i djurets organism levande och i tillräckligt stor mängd. Vid hög temperatur förstörs viruset", säger Nokireki.

Undersökningsresultaten har publicerats i en vetenskaplig referentgranskad tidskrift
Nokireki, T., Nevalainen, M., Sihvonen, L., Gadd, T.
Adverse reactions from consumption of oral rabies vaccine baits in dogs in Finland.
Acta Veterinaria Scandinavica 2016: Vol., 58, No. 53, 1 p. 

Frågor och svar om betesvaccin mot rabies (på finska)
Bilder på vaccinbeten
Läs mer om rabies

Ytterligare information:
specialforskare, sektionschef Tiina Nokireki, tfn 050 413 1687

 

Teman: