RHD-epidemin bland citykaninerna fortgår i huvudstadsregionen

27.5.2016 13:00

Till Livsmedelssäkerhetsverket Evira har fortsättningsvis anmälts observationer om avlidna citykaniner i huvudstadsregionen. Typen på RHD-viruset som dödat vildkaniner i Helsingfors och Esbo har bekräftats vara den nyare virusstammen RHDV2. Döda citykaniner har påträffats också i Vanda. Bland tamkaniner har RHD än så länge inte konstaterats i Finland.

RHD är en sjukdom som drabbar kaniner och som lätt sprider sig. Tamkaniner kan drabbas av sjukdomen på samma sätt som deras vilda artfränder. Än så länge har RHD inte påträffats eller misstänkts bland tamkaniner i Finland. Viruset smittar inte människan, hundar eller katter, inte heller andra sällskapsdjur såsom gnagare, sköldpaddor eller fåglar. Den nya typen RHDV2 har drabbat några sydeuropeiska hararter och man kan således inte med säkerhet säga att skogsharen och fältharen är skyddade mot smitta.

I Finland finns för närvarande ännu inte något vaccin avsett för tamkaniner. Evira rekommenderar att man undviker att låta tamkaniner vistas utomhus och inte heller utfodrar dem med föda från naturen så länge som epidemin fortgår i de områden där vildkaniner förekommer. Så länge som epidemin pågår borde kaninerna också skyddas mot blodsugande insekter som kan sprida viruset. Då man tar hand om tamkaniner är det bäst att inte använda samma kläder och skodon som man rört sig med utomhus i områden där vildkaniner har sina bon.

Viruset är mycket tåligt och desinfektionsmedel har liten effekt på det.  Statens veterinärmedicinska anstalt SVA i Sverige rekommenderar att man använder 10-procentig lut (NaOH), men i hemförhållanden är det ändå svårt att hantera lut på ett tryggt sätt.

RHDV2 kan drabba redan små ungar

Man känner till två typer av RHD-viruset, det klassiska RHD-viruset och den nyare stammen RHDV2. RHDV orsakar symptom särskilt hos vuxna kaniner, medan åter ungarna fram till cirka 4-6 veckors ålder inte drabbas. Den nya virustypen RHDV2 kan däremot orsaka symptom redan hos 15-20 dygn gamla ungar. Av RHDV-viruset dör vanligen hela 80-90 procent av kaninerna, medan åter dödligheten som RHDV2 medför varierar mer, 5-70 procent. Då viruset första gången sprider sig till en population orsakar det i allmänhet hög dödlighet.

Än så länge har Evira bekräftat dödsfall bland vildkaniner orsakade av RHD-viruset i Helsingfors och Esbo. Observationer om döda vildkaniner har också anmälts till Evira från flera stadsdelar i Helsingfors, från Esbo och från Vanda (länk till tabellen).

Lämna en anmälan om döda vildkaniner

Om döda kaniner och särskilt om döda kaniner som påträffats i nya områden kan fortsättningsvis lämnas en anmälan på en blankett (på finska) på Eviras webbplats.

Om du vill sända in en vildkanin för undersökning, kan du ta kontakt: Provtagning och insändning av prover.

Om observationer om döda fältharar görs i områden med vildkaniner, vill Evira också bli informerad om dem.  

 

Mer information:
specialforskare Marja Isomursu, forskningsenheten för produktionsdjurs- och vilthälsa, tfn 040 512 1248

enhetschef Tuija Gadd, forskningsenheten för djursjukdomsvirologi, tfn 050 357 0328

Läs mer:

Rabbit hemorrhagic disease RHD

Teman: