Utredningen av laxdöden i Torne älv fortsätter

8.6.2016 08:15

Livsmedelssäkerhetsverket Evira fortsätter sommaren 2016 utredningarna av laxdöden i samarbete med Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) i Sverige. Laxfisket i Torne älv har redan börjat och de första observationerna av hudskador hos laxar har inrapporterats. På den svenska sidan har sjukdomen Ulcerative Dermal Necrosis (UDN) konstaterats i två sommaren 2015 tagna laxprover. I Finland har sjukdomen UDN inte påträffats i prover från Torne älv, men den har däremot nog konstaterats hos havslaxmoderfiskar fångade i Kemi älvs och Simo älvs mynningar.

De första proverna i älvdalen denna sommar har redan tagits, men resultaten är ännu inte tillgängliga.

”Gemensamt för moderlaxarna som undersökts under tidigare år är olika skador och inflammationer i huden. Några förändringar i de inre organen har inte konstaterats eller så har de varit mycket lindriga. Virus- eller bakteriesjukdomar som leder till blodförgiftning har inte heller konstaterats”, säger specialforskare, VMD Perttu Koski på Evira.

Samarbetet med fiskarna viktigt

Om observation av sjuka fiskar har överenskommits med ett stort antal fiskare i Tornedalen och Bottenviken. Fritidsfiskare kan också inrapportera sina observationer.

”Vi önskar att man kontaktar oss om man observerar laxar med hudskador eller laxar som på annat sätt är avvikande och särskilt önskvärda är provfiskar från början av säsongen. Det lönar sig att omedelbart lägga provfisken i is eller källaren, men djupfrysning är inget bra alternativ. Undersökningarna tar ändå beroende på fallet från cirka en vecka till en månad”, säger Koski.

Information om insjuknade laxfiskar kan också lämnas via webbportalen

I finskspråkiga mobiler och datorer öppnas anmälningsblanketten på finska och i svenskspråkiga på svenska. Till anmälan kan bifogas ett digitalt foto på laxen. På sidan kan man också öppna en karta, av vilken de tidigare observationerna framgår. Observationsmaterialet är tillgängligt för bägge länderna.

Ur fisketillståndsintäkterna i Torne älvdalen år 2015 har Evira och SVA beviljats finansiering som möjliggör en intimare kontakt än tidigare till fiskarna och fiskeriturismföretagarna. Forskarna kan också göra provtagningsbesök längs älvdalen.

Åren 2014 - 2015 uppdagades stor dödlighet bland uppvandrande laxar i Torne älv. I Evira undersöktes sommaren 2014 åtta, vintern 2014 - 2015 och sommaren 2015 en och hösten 2015 sammanlagt tolv symptombärande uppvandrande laxar.

Läs mer:

Laxdöden i Torneälv  

Fiskar – anvisningar för provtagning och försändelse  

Mer information och kontakt i fall av insjuknade fiskar:

sektionschef Perttu Koski, tfn 040 569 4541, forskningsenheten för produktionsdjurs- och vilthälsa

Teman: