Direktör Paula Kinnunen, Evira: Det ligger inte i djurets intresse att få vård till vilket pris som helst

13.12.2017 18:36

”Då allt längre gående vårdbehandlingar är möjliga också för djuren, behöver vi börja fundera på det, vad som är nödvändigt och vad som är övervård, när vi ska behandla och när vi inte ska göra det. Det ligger inte i djurets intresse att få vård till vilket pris som helst. I dessa extremsituationer bör vi göra skillnad på djurhållarens behov av att vårda djuret och djurets eget behov”, konstaterade avdelningsdirektör, VMD Paula Kinnunen då Veterinärdagarna öppnades i Helsingfors onsdagen 13.12.2017.

Avdelningsdirektör Paula Kinnunen på Livsmedelssäkerhetsverket Evira som kom med statsmaktens hälsning dryftade i sitt inlägg vilka värderingar och vilken etik som veterinäryrket är förknippat med. Veterinärdagarnas tema, djurens välfärd, ansåg hon vara särskilt aktuellt av den orsaken att ett utkast till lag om djurens välfärd som bäst väntas på remiss.

Enligt Kinnunen har lagen utomordentliga mål: att främja djurens välfärd, att på bästa möjliga sätt skydda djuren mot sådant som kan äventyra välfärden och att öka respekten för djuren och främja ett gott bemötande av djuren. I lagen förväntas ingå en hel del förbättringar, även om hon påminde om att redan uppfattningen om det, vad som menas med djuren välfärd, ofta varierar.

”Med lagen fastslås en miniminivå, under vilken det i vårt samhälle inte är godtagbart att gå i djurhållningen. Den är ändå bara ett verktyg i främjandet av djurens välfärd; lagen hjälper oss att ingripa i extrema fall. Det är också viktigt att öka våra allas omdöme, ansvarstagande, kompetens och motivation. Och å andra sidan se till att de som inte har vilja eller förmåga att garantera djuren en tillräcklig välfärd fås att upphöra med djurhållningen", konstaterade Kinnunen.

Enligt Kinnunen måste veterinärerna i allt högre grad också påverka problemen inom aveln – såväl produktionsdjurens som hundarnas, katternas och hästarnas extrema egenskaper. Saken är viktig såväl för djuren som individer, som med tanke på behovet att använda antibiotika och därmed hanteringen av antibiotikaresistensen.

”Inverkningarna är såväl veterinärmedicinska som folkhälsomässiga. Även om antalet produktionsdjur rör sig kring tiotals miljoner och antalet hundar, katter och hästar ”endast” kring hundratals tusen, står våra sällskapsdjur i så intim kontakt med oss att klinisk zoonotisk resistens, om den sprider sig, kan äventyra även allt flera människors hälsa och välfärd”, underströk Kinnunen.

 

Paula Kinnunens tal i sin helhet (pdf, endast på finska)

Teman: