Fågelinfluensa hittades hos havsörn i Euraåminne – restriktionszoner i fortsättningen enligt prövning

10.2.2017 16:18

I Euraåminne i Satakunta har det 14:e fallet av fågelinfluensa i Finland bekräftats. En havsörn som hittades död konstaterades bära på högpatogen fågelinfluensa av typen H5N8, som orsakar hög dödlighet hos vilda fåglar och fjäderfä. I fortsättningen avgör Livsmedelssäkerhetsverket Evira från fall till fall om en restriktionszon ska upprättas för att hindra spridning av den högpatogena fågelinfluensa som konstaterats hos vilda fåglar.

Havsörnen hittades vid sjön Iso Ylistenjärvi 28 januari och den hade då varit död ganska länge. Evira upprättar ingen restriktionszon kring platsen där havsörnen hittades. Risken för spridning av fågelinfluensa bedöms inte vara större i Euraåminne än generellt i Sydvästra Finland. På områdets fjäderfägårdar har inga symtom som tyder på fågelinfluensa observerats.

På basis av den erfarenhet som samlats om förekomsten och spridningen av fågelinfluensa medan epidemin pågått bedömer Evira i fortsättningen från fall till fall om restriktionszoner ska upprättas. Med hjälp av restriktionszoner försöker man effektivt hindra fågelinfluensan från att spridas från vilda fåglar till fjäderfä och utanför zonen. I fortsättningen upprättas en zon om detta bedöms väsentligen bidra till att förhindra spridning av fågelinfluensa.

Smittrisken fortfarande stor

Risken för smitta av fågelinfluensa är fortfarande stor i Finland. Det är viktigt att hålla fjäderfän inomhus och att också i övrigt ombesörja skyddet mot sjukdomar på gårdarna i hela landet. Om fågelinfluensan sprids till fjäderfän skulle den orsaka stor dödlighet och kännbara ekonomiska förluster.

Fågelinfluensa sprids lätt från en fågel till en annan, och därför ska både direkt och indirekt kontakt med vilda fåglar i mån av möjlighet förhindras. Då man går in i och ut ur djurstallarna ska skor och kläder bytas och händerna tvättas ordentligt, eftersom fåglarna sprider sjukdomen också via sina sekret. Misstankar om fågelinfluensa ska ofördröjligen anmälas till kommunalveterinären.

Finlands första fall av fågelinfluensa av typen H5N8 påträffades i november. Hittills har 13 fall av fågelinfluensa påträffats hos vilda fåglar och ett fall på en fågelgård i Mariehamn. Hittills har man lyckats undvika smitta till fjäderfän i Finland.

Mer information:

Enhetsdirektör Terhi Laaksonen, tfn 040 159 5812

Läs mer:

Fågelinfluensa i Finland
Skydda djurhållningsplatser från djursjukdomar

Teman: