Infektiöst IHN-virus hos laxfiskar har påträffats i en metdamm i Tervo

29.12.2017 16:04

En ny IHN-virusinfektion har påträffats i en metdamm med regnbågslax som ligger i närheten av fiskodlingsanläggningen i Tervo i vattendragsområdet Kymmene älv. Viruset som orsakar infektiös hematopoietisk nekros (infectious haematopoietic necrosis) hos laxfiskar har hittills påträffats i fyra djurhållningsplatser med regnbågslax i Finland. Livsmedelssäkerhetverket Evira har bestämt att fiskarna på dessa djurhållningsplatser ska avlivas för att förhindra att sjukdomen sprider sig. Målet är att så snabbt som möjligt försöka utrota IHN-viruset i Finland.

Viruset som drabbar laxfiskar har tidigare påträffats i två havsuppfödningsanläggningar med regnbågslax i kommunen Ijo i Norra Österbotten och i en fiskodlingsanläggning i Tervo i Norra Savolax.

Evira fortsätter sina undersökningar i avsikt att utreda IHN-virusets spridning och ursprung. Efter det första infektionsfallet som bekräftades i slutet av november har Evira undersökt prover från tiotals djurhållningsplatser på olika håll i Finland. Av dessa har 27 fiskodlingsanstalter klarat sig utan anmärkningar i de preliminära undersökningarna och provtagningarna.

Evira har minskat restriktionszonen i vattendraget Kymmene älv, eftersom undersökningar visar att IHN-viruset inte spritt sig vidare i vattendraget. Det senaste infektionsfallet ligger inom den gällande restriktionszonen och fiskanläggningarna som ligger inom den zonen har förbjudits att förflytta levande fiskarter som är mottagliga för sjukdomen eller som kan betraktas som spridare av sjukdomen. I restriktionszonen får än så länge inte planteras ut arter som är mottagliga för sjukdomen. I området får ändå fiskas på normalt vis.

IHN-fisk utgör ingen hälsorisk för människan

IHN-sjukan är en sjukdom hos laxfiskar som klassificerats som en djursjukdom som lätt sprider sig och som enligt lag ska bekämpas. Den orsakas av ett rhabdovirus. IHN-sjukan kan också spridas av till exempel gösar eller karpfiskar utan att dessa själva insjuknar i sjukdomen. Sjukdomen sprider sig via sjuka fiskar, symptomfria bärare och omgivningen.

Det finns ingen medicin och inte heller något vaccin mot sjukdomen. IHN-sjukan smittar inte människan och i Finland kan fisk ätas på normalt vis. För andra jämnvarma djur, såsom hundar och katter, innebär IHN-sjukan eller intag av fisk som insjuknat i IHN inte heller någon hälsorisk.

Fiskar som insjuknat i sjukdomen är typiskt mörka till färgen och kan simma på ett onormalt sätt med till exempel spiralliknande eller knyckiga simrörelser. Andra symptom är anemi, vätskeansamling i bukhålan och punktformiga blödningar särskilt i bukhålans fett och simblåsan. IHN orsakar dödlighet i allmänhet bland under två månader gamla fiskar.

Omedelbart anmälan om symptom som tyder på IHN-sjuka

Om symptom som tyder på IHN ska utan dröjsmål lämnas en anmälan till den officiella veterinären som ser till att nödvändiga prover sänds in till Evira.

Liknande symptom orsakar också andra fisksjukdomar och en diagnos kan inte göras enbart på basen av fiskens symptom eller konstaterade förändringar.

Att sjukdomen förekommer i Finland kan ha inverkningar på exporten av levande fiskar och produkter erhållna från sådana allt enligt villkoren i mottagarlandet.

IHN-sjuka förekommer i Nordamerika, Asien, flera europeiska länder och Ryssland.

Mer information ger:

Forskningsenhetschef Tuija Gadd, tfn 050 357 0328 (virussjukdomar hos fiskar)

Specialforskare, forskningsprofessor Perttu Koski, tfn 040 569 4541 (fisksjukdomar och fisksjukdomsdiagnostik)

Enhetschef Terhi Laaksonen, tfn 040 159 5812 (tillsynen över djursjukdomar)

Läs mer:

Infektiöst IHN-virus hos laxfiskar i Finland

 

Teman: