Nya IHN-fall i anläggningar med regnbågslax

12.12.2017 09:01

I Livsmedelssäkerhetsverket Eviras undersökningar har hittills konstaterats IHN-virus i tre fiskodlingsanläggningar i Finland. IHN-viruset (infectious haematopoietic necrosis) orsakar infektiös hematopoietisk nekros.Det andra IHN-fallet konstaterades i slutet av november i närheten av det första fallet i Ijo kommun. Det tredje IHN-fallet konstaterades i en av landets största fiskodlingsanläggningar i vattendragsområdet Kymmene älv i Tervo kommun.

De nya infektionsfallen konstaterades i undersökningar av kontaktanläggningarna till Finlands första IHN-fall.

Evira har upprättat en restriktionszon som omfattar hela vattendragsområdet Kymmene älv och förbjudit fiskodlingsanläggningarna inom zonen att förflytta levande fiskar av arter som är mottagliga för sjukdomen eller som betraktas som arter som sprider sjukdomen. I området får än så länge inte planteras ut arter som är mottagliga för sjukdomen. I området får ändå fiskas på normalt vis. Arterna som är mottagliga för IHN-sjukan och arterna som sprider sjukdomen har räknats upp på Eviras webbplats.

IHN-sjukan är en sjukdom som klassificerats som en djursjukdom som lätt sprider sig och som enligt lag ska bekämpas. Den orsakas av ett rhabdovirus. Utöver laxfiskar kan den också smitta andra fiskarter, såsom gäddor och ålar. Sjukdomen sprider sig via sjuka fiskar, symptomfria bärare och omgivningen.

IHN-fisk utgör ingen hälsorisk för människan

Det finns ingen medicin och inte heller något vaccin mot sjukdomen. IHN-sjukan smittar inte människan och i Finland kan fisk ätas på normalt vis. För andra jämnvarma djur, såsom hundar och katter, innebär IHN-sjukan eller intag av fisk som insjuknat i IHN inte heller någon hälsorisk.

Fiskar som insjuknat i sjukdomen är typiskt mörka till färgen och kan simma på ett onormalt sätt med till exempel spiralliknande eller knyckiga simrörelser. Andra symptom är anemi, vätskeansamling i bukhålan och punktformiga blödningar särskilt i bukhålans fett och i simblåsan. IHN orsakar dödlighet i allmänhet bland under två månader gamla fiskar.

Omedelbart anmälan om symptom som tyder på IHN-sjuka

Om symptom som tyder på IHN-sjuka ska utan dröjsmål lämnas en anmälan till den officiella veterinären som ser till att nödvändiga prover sänds in till Evira.

Liknande symptom orsakar också andra fisksjukdomar och en diagnos kan inte göras enbart på basen av fiskens symptom eller konstaterade förändringar.

Att sjukdomen förekommer i Finland kan ha inverkningar på exporten av levande fiskar och produkter erhållna från sådana allt enligt villkoren i mottagarlandet.

IHN-sjuka förekommer i Nordamerika, Asien, flera europeiska länder och Ryssland.

Undersökningarna i avsikt att utreda sjukdomens spridning och ursprung fortsätter.

Läs pressmeddelandet 30.11.2017 Smittsamt IHN-virus hos laxfiskar för första gången påträffat i Finland 

Läs mer om IHN-sjukan 

Mer information ger:
Forskningsenhetschef Tuija Gadd, tfn 050 357 0328 (virussjukdomar hos fiskar)
Specialforskare, forskningsprofessor Perttu Koski, tfn 040 569 4541 (fisksjukdomar och fisksjukdomsdiagnostik)
Enhetschef Terhi Laaksonen, tfn 040 159 5812 (tillsynen över djursjukdomar)

 

Teman: