Rabies hittades hos fladdermus i Leppävirta

30.8.2017 16:34

Hos en fladdermus (mustaschfladdermus, Myotis mystacinus) som sänts från Leppävirta till Livsmedelssäkerhetsverket Evira för undersökning konstaterades viruset fladdermusrabies. ­Enligt de preliminära undersökningarna är det fråga om en ny, tidigare oidentifierad virusart och det är inte fråga om samma art som de fladdermusrabiesvirus som tidigare har konstaterats hos vattenfladdermöss i Åboregionen och Ingå.

Det är ovanligt att fladdermöss bär på rabiesvirus och det har endast i undantagsfall smittat till människor. Hos fladdermöss i Finland har man tidigare påträffat rabiesvirus av typen EBLV-2 i Åboregionen 2009 samt i Ingå 2016. I båda fallen konstaterades viruset hos en vattenfladdermus.

Typiska symptom på rabies hos fladdermöss är konstigt beteende och konstiga läten, håglöshet och å andra sidan överraskande aggressiva attacker, då fladdermusen angriper och försöker bita. Fladdermusen förlorar flygförmågan då sjukdomen framskrider. En sjuk fladdermus kan undantagsvis röra sig också dagtid.

Fladdermusen som sändes in från Leppävirta hittades död, så det är inte känt om den hade varit sjuk innan den dog.
 

Rör inte en fladdermus med bara händer

Om man misstänker att en fladdermus har rabies ska man kontakta den lokala kommunalveterinären. Evira undesöker vid sin verksamhetsenhet i Helsingfors om döda fladdermöss har rabies. Fladdermöss är fridlysta enligt naturvårdslagen.

Man ska inte röra en fladdermus med bara händer. Den som kommit i kontakt med en fladdermus ska söka läkare, om det inte med säkerhet går att utesluta bett, skråmor eller slemhinneexponering.

Evira rekommenderar att alla hundar och katter, även innekatter, ska vaccineras mot rabies. Speciellt katter kan fånga fladdermöss och kan då bli utsatta för rabiesviruset. I en sådan situation är det viktigt att djuret har skydd mot sjukdomen genom vaccinering.

Det är obligatoriskt att vaccinera jakthundar och myndigheternas tjänstehundar mot rabies.

Mer information:

laboratoriechef, specialistveterinär Tiina Nokireki, tfn 050 4131687 (rabiesundersökningar hos djur)
överinspektör Tiia Tuupanen, tfn 040 489 3348 (motarbetning av rabies hos djur) 

Läs mer:

Mer information om rabies
Vanliga frågor om fladdermusrabies
Mera information om rabies hos människan

Teman: