Smittsamt IHN-virus hos laxfiskar för första gången påträffat i Finland

30.11.2017 17:46

I en fiskodlingsanläggning i havsområdet i Ijo i Norra Österbotten har hos regnbågslaxar påträffats det smittsamma IHN-viruset som orsakar infektiös hematopoietisk nekros (infectious haematopoietic necrosis). Det är första gången som IHN-viruset påträffas i Finland. Livsmedelssäkerhetsverket Evira har upprättat en restriktionszon kring fyndplatsen och meddelat fiskanläggningarna som verkar inom zonen ett förbud att förflytta levande fiskar. I området får ändå fiskas på normalt vis.  

IHN-sjukan är en sjukdom som klassificerats som en djursjukdom som lätt sprider sig och om enligt lag ska bekämpas. Den orsakas av ett rhabdovirus. Utöver laxfiskar kan den också smitta andra fiskarter, såsom gäddor och ålar. Sjukdomen sprider sig via sjuka fiskar, symptomfria bärare och omgivningen.

Det finns ingen medicin och inte heller något vaccin mot sjukdomen. IHN-sjukan smittar inte människan och I Finland kan fisk ätas på normalt vis. För andra jämnvarma djur, såsom hundar och katter, innebär IHN-sjukan eller intag av fisk som insjuknat i IHN inte heller någon hälsorisk.

IHN-viruset påträffades under ett normalt fisksjukdomsuppföljningsbesök i fiskodlingsanläggningen. Fiskproverna levererades till Evira, där IHN-virusinfektionen konstaterades.

Fiskar som insjuknat i sjukdomen är typiskt mörka till färgen och kan simma på ett onormalt sätt med till exempel spiralliknande eller knyckiga simrörelser. Andra symptom är anemi, vätskeansamling i bukhålan och punktformiga blödningar särskilt i bukhålans fett och simblåsan. IHN orsakar i allmänhet dödlighet bland under 2 månader gamla fiskar.

Om symptom som tyder på IHN ska utan dröjsmål lämnas en anmälan till den officiella veterinären som ser till att nödvändiga prover sänds in till Evira. Liknande symptom orsakar också andra fisksjukdomar och en diagnos kan inte göras enbart på basen av fiskens symptom eller konstaterade förändringar.

Att sjukdomen förekommer i Finland kan ha inverkningar på exporten av levande fiskar och produkter erhållna från sådana allt enligt villkoren i mottagarlandet. IHN-sjuka förekommer i Nordamerika, Asien, flera europeiska länder och Ryssland.

Evira informerar senare om de fortsatta undersökningarna och åtgärderna som hänför sig till fallet.

Mer information ger:

Specialforskare Tuija Kantala, tfn 050 323 6050 (virussjukdomar hos fiskar)
Specialforskare, forskningsprofessor Perttu Koski, tfn 040 569 4541 (fisksjukdomar och fisksjukdomsdiagnostik)
Enhetschef Terhi Laaksonen, tfn 040 159 5812 (tillsynen över djursjukdomar)

Läs mer:

Infektiös hematopoietisk nekros IHN