Den senaste IHN-infektionen påträffades i Kaavi

9.1.2018 11:28

Livsmedelssäkerhetsverket Evira har fortsatt utredningen av förekomsten av IHN-viruset hos laxfiskar. Det färskaste infektionsfallet påträffades hos regnbågslaxar som hade fångats i en icke-kommersiella metdamm som ligger i Kaavi i Norra Savolax. Fiskarna härstammar ursprungligen från den fiskodlingsanläggning i Tervo, som man sedermera bestämt att ska saneras på grund av IHN-fall.

IHN-viruset som orsakar infektiös hematopoietisk nekros (infectious haematopoietic necrosis) hos laxfiskar har hittills påträffats på fem djurhållningsplatser: I två havsuppfödningsanläggningar i Ijo i Norra Österbotten och i tre objekt i Norra Savolax, en fiskodlingsanläggning i Tervo och en metdamm i närheten av den och nu senast i en metdamm som ligger i Kaavi.

Evira har bestämt att fiskarna i infektionsobjekten ska bortskaffas och att bassängerna och konstruktionerna i dem ska desinficeras. Evira fortsätter utredningen av IHN-virusets spridning och ursprung. Målet är att så snabbt som möjligt försöka utrota IHN-viruset i Finland.

Till följd av det färskaste infektionsfallet i Kaavi har Evira etablerat en restriktionszon i området Saarijärvi i vattendraget Vuoksen och fiskhållningsplatserna som verkar inom zonen har förbjudits att förflytta levande fiskarter som är mottagliga för sjukdomen eller som ska betraktas som spridare av sjukdomen. I restriktionszonen får än så länge inte planteras ut arter som är mottagliga för sjukdomen. I området får ändå fiskas på normalt vis.

IHN-fisk utgör ingen hälsorisk för människan

IHN-sjukan är en sjukdom hos laxfiskar som klassificerats som en djursjukdom som lätt sprider sig och om enligt lag ska bekämpas. Den orsakas av ett rhabdovirus. IHN-sjukan kan också spridas av till exempel gösar eller karpfiskar utan att dessa själva insjuknar i sjukdomen. Sjukdomen sprider sig via sjuka fiskar, symptomfria bärare och omgivningen.

IHN orsakar dödlighet i allmänhet bland under två månader gamla fiskar. Det finns ingen medicin och inte heller något vaccin mot sjukdomen. IHN-sjukan smittar inte människan och i Finland kan fisk ätas på normalt vis. För andra jämnvarma djur, såsom hundar och katter, innebär IHN-sjukan eller intag av fisk som insjuknat i IHN inte heller någon hälsorisk.

Om symptom som tyder på IHN-sjuka  ska utan dröjsmål lämnas en anmälan till den officiella veterinären som ser till att nödvändiga prover sänds in till Evira.

IHN-sjuka förekommer i Nordamerika, Asien, flera europeiska länder och Ryssland. Att sjukdomen förekommer i Finland kan ha inverkningar på exporten av levande fiskar och produkter erhållna från sådana allt enligt villkoren i mottagarlandet.

Mer information ger:

Forskningsenhetschef Tuija Gadd, tfn 050 357 0328 (virussjukdomar hos fiskar)
Sektionschef Satu Viljamaa-Dirks, tfn 044 720 1469 (fisksjukdomar och fisksjukdomsdiagnostik)
Enhetschef Terhi Laaksonen, tfn 040 159 5812 (tillsynen över djursjukdomar)

Läs mer:

Infektiöst IHN-virus hos laxfiskar i Finland

Meddelande uppdaterat 16.1.2018 klo 12.50: Ordet ”icke-kommersiella” lagt till i ingressen.

Teman: