IHN-virus påträffades i en metdamm i Nurmes

22.1.2018 16:03

IHN-virus hos laxfiskar har åter påträffats på en djurhållningsplats med fiskar. Den senaste IHN-infektionen bekräftades bland regnbågslaxar i en metdamm som ligger i Nurmes i Norra Karelen. På grund av det senaste IHN-fallet har Livsmedelssäkerhetsverket Evira upprättat en restriktionszon till i vattendragsområdet Vuoksen. Den täcker övre delen av vattenområdet Pielinen.

Regnbågslaxarna i laxdammen i Nurmes härstammade från den fiskodlingsanläggning i Tervo, från vilken även de två andra infekterade metdammarna hade mottagit fiskar. Det har sedermera bestämts att fiskodlingsanläggningen i Tervo ska tömmas på fiskar.

IHN-infektioner har hittills konstaterats på sammanlagt sex djurhållningsplatser med fiskar. Utöver anläggningen i Tervo i två havsuppfödningsanläggningar i Ijo i Norra Österbotten och i tre metdammar i Norra Savolax och Norra Karelen.

Evira fortsätter utredningen av IHN-virusets spridning och ursprung. Målet är att så snabbt som möjligt försöka utrota IHN-viruset i Finland.

Djurhållningsplatserna med fiskar inom restriktionszonerna i vattendragsområdet Vuoksen har förbjudits att förflytta fiskarter som betraktas som mottagliga för sjukdomen eller spridare av sjukdomen. Inom restriktionszonerna får än så länge inte planteras ut arter som är mottagliga för sjukdomen eller spridare av sjukdomen. I området får ändå fiskas på normalt vis.

IHN-fisk utgör ingen hälsorisk för människan

IHN-sjukan är en sjukdom hos laxfiskar som klassificerats som en djursjukdom som lätt sprider sig och som enligt lag ska bekämpas. Den orsakas av ett rhabdovirus. Regnbågslaxar och laxar är mottagliga för sjukdomen. Den utrotningshotade insjölaxen som lever i Pielinen är sannolikt också mottaglig för sjukdomen. IHN-sjukan kan också spridas av till exempel gösar eller karpfiskar utan att dessa själva insjuknar i sjukdomen. Sjukdomen sprider sig via sjuka fiskar, symptomfria bärare och omgivningen.

IHN orsakar dödlighet i allmänhet bland under två månader gamla fiskar. Det finns ingen medicin och inte heller något vaccin mot sjukdomen. IHN-sjukan smittar inte människan och i Finland kan fisk ätas på normalt vis. För andra jämnvarma djur, såsom hundar och katter, innebär IHN-sjukan eller intag av fisk som insjuknat i IHN inte heller någon hälsorisk.

Om symptom som tyder på IHN-sjuka ska utan dröjsmål lämnas en anmälan till den officiella veterinären som ser till att nödvändiga prover sänds in till Evira.

IHN-sjuka förekommer i Nordamerika, Asien, flera europeiska länder och Ryssland. Att sjukdomen förekommer i Finland kan ha inverkningar på exporten av levande fiskar och produkter erhållna från sådana allt enligt villkoren i mottagarlandet.

Mer information ger:

Forskningsenhetschef Tuija Gadd, tfn 050 357 0328 (virussjukdomar hos fiskar)
Sektionschef Satu Viljamaa-Dirks, tfn 044 720 1469 (fisksjukdomar och fisksjukdomsdiagnostik)
Enhetschef Terhi Laaksonen, tfn 040 159 5812 (tillsynen över djursjukdomar)

Läs mer:

Infektiöst IHN-virus hos laxfiskar i Finland

Teman: