Stora rum för förbättringar i förvaringen av hästpass och i användningen av läkemedel för hästar

30.5.2018

Tillsyn över läkemedelsanvändningen och läkemedelsbokföringen i häststall utövades år 2017 inom fem regionförvaltningsverks område. Under besöket kontrollerades också de i stallet hållna hästarnas identitetshandlingar dvs. hästpassen. Huvuddelen av kontrollerna gjordes i samband med sådan regelbunden tillsyn över yrkesmässig eller annars omfattande verksamhet som djurskyddslagen förutsätter. Under årets lopp kontrollerades sammanlagt 67 stall. Brister i läkemedelsbokföringen och i användningen och förvaringen av läkemedel förekom i 86 % av stallen. Endast 8 % av stallen hade goda rutiner i fråga om läkemedelsanvändningen och läkemedelsbokföringen och kunde förete hästarnas pass utan dröjsmål. 

Läs mera

Teman: