JSM: Faran för fågelinfluensa i Finland har minskat

1.12.2017

Risken för fågelinfluensa anses ha minskat i Finland. Jord- och skogsbruksministeriet ska utfärda en ny förordning som kommer att återställa förbudet mot att hålla fjäderfä utomhus tillbaka till ett utehållningsförbud som gäller under våren. Förordningen innehåller också bestämmelser om åtgärder för tidig upptäckt av smitta. Den nya förordningen träder i kraft den 7 december 2017.

Risken för fågelinfluensa i Finland anses vara mindre jämfört med ett år tidigare. På grund av den minskade sjukdomsrisken är tiden för utehållningsförbudet nu tre månader kortare än i fjol. År 2016 förekom den högpatogena aviära fågelinfluensan för första gången i Finland bland vilda fåglar och i en fågelpark. För att förhindra spridningen av viruset fastställdes då en förordning enligt vilken fjäderfä måste hållas skyddade mot vilda fåglar under tiden 1.12–31.5. Den nya förordningen förbjuder hållning av fjäderfä och andra fåglar utomhus under våren mellan den 1 mars och den 31 maj. Förbudet behövs, eftersom epidemin av fågelinfluensa H5N8 alltjämt pågår i Europa.

Läs mer om jord- och skogsbruksministeriets pressmeddelande.

Teman: