JSM: Förslag till lag om djurs välbefinnande har sänts på remiss

21.12.2017

Förslaget till lag om djurs välbefinnande som nu är klart har sänts på remiss. Den nya lagen ska främja djurs välbefinnande och skydda djur på bästa möjliga sätt samt öka respekt mot och god behandling av djur. Genom lagen revideras den gällande djurskyddslagen från år 1996. Remisstiden löper ut den 28 februari 2018.

Lagen är planerad att träda i kraft i samband med landskapsreformen år 2020.
Läs mer om jord- och skogsbruksministeriets pressmeddelande.
 

Teman: