JSM: Suomen Sikayrittäjät rf börjar betala bidrag till vildsvinsjägare för att bekämpa den afrikanska svinpesten

30.3.2017

Suomen Sikayrittäjät rf börjar betala jaktföreningar verksamhetsbidrag för vildsvin fällda i Finland. Anledningen till detta är grisföretagarnas oro över spridning av den afrikanska svinpesten (ASF). Syftet är att uppmuntra jägare att på ett effektivare sätt än i dag begränsa vildsvinsstammens storlek i Finland. Förutom bidraget kan jägarna fortfarande få ersättning för de prover från vildsvin de sänder till Livsmedelssäkerhetsverket Evira.

Läs jord- och skogsbruksministeriets pressmeddelande.

Teman: