JSM: Användning av formaldehyd som fodertillsats slutar, salmonellafrihet garanteras på andra sätt

16.2.2018

Formaldehyd får inte längre användas som fodertillsats efter att en ny EU-förordning har trätt i kraft den 28 februari 2018. Formaldehydbehandling har visat sig vara en effektiv metod att garantera säkerheten hos salmonellasmittade foderämnen innan de levereras till foderanläggningar och gårdar. Nolltolerans mot salmonella gäller även i framtiden.

Läs mer om jord- och skogsbruksministeriets pressmeddelande.

Teman: