JSM: Begränsningarna för att hålla svin utomhus börjar gälla 1.6.2018 - kraven på elstängsel ska ändras av säkerhetsskäl

7.2.2018

Från början av juni 2018 ska svin som vistas utomhus skyddas mot afrikansk svinpest, som sprids i Europa, med ett stadigt stängsel. Afrikansk svinpest har aldrig förekommit i Finland. Bestämmelser om kraven på skydd finns i jord- och skogsbruksministeriets förordning om försiktighetsåtgärder för förebyggande av spridning av afrikansk svinpest mellan frigående vildsvin och husdjur. Till ett elstängsel som används för att skydda svin ska det med avvikelse från bestämmelserna kopplas bara ett elstängselaggregat.

Det elstängsel som installeras runt ett stängsel i utehägn för svin uppfyller inte säkerhetskraven enligt den europeiska säkerhetsstandarden för elstängselaggregat. Ett elstängsel med två elstängselaggregat som installeras enligt kraven i förordningen kan orsaka en risksituation om man samtidigt rör trådarna både på insidan och på utsidan av stängslet.

Elstängsel som installeras på in- och utsidan av ett stängsel i utehägn ska kopplas till bara ett enda elstängselaggregat. Kopplingen av elstängselaggregat till de redan installerade elstängslen ska ändras omedelbart för att eliminera säkerhetsrisken.

Läs mer om jord- och skogsbruksministeriets pressmeddelande.

Teman: