JSM: Djur måste ha tillgång till vatten kontinuerligt, hundar ska registreras

15.8.2018

En proposition med förslag till lag om djurs välbefinnande överlämnas till riksdagen på förhösten. Om förslaget som var på remiss i början av året lämnades närmare 400 yttranden. Regeringen har bestämt hur förslaget ska ändras utifrån yttrandena. Djurens möjlighet att kontinuerligt få vatten ska bland annat utvecklas.

Läs mer om jord- och skogsbruksministeriets pressmeddelande.

Teman: