Finlands viltcentral: Utfodringen fortsätter över vintern

4.11.2016

Man kan hjälpa djur som bor i skogar, åkrar och gårdar genom att utfodra dem över vintern. Vid utfodring bör man ta i beaktande lämplig plats och näring, och man bör förbinda sig till att utfodra under hela perioden. För utfodring av djur kan man använda sig av skördar som blivit över – samtidigt förebygger man skador som orsakas av djur som är utmattade av hunger.

Läs mera (Finlands viltcentral)

Teman: