Tvärvillkor

Tvärvillkor – Skyldighet att anmäla TSE-sjukdomar

För att förhindra att sjukdomar sprids är det viktigt att snabbt göra anmälan till veterinären vid misstanke om TSE-sjukdom. TSE-sjukdomar liksom den galna ko sjukan BSE hos nötkreatur eller scrapie hos får och getter är allvarliga djursjukdomar som sprids och som har stor betydelse för den internationella handeln med djur och animaliska produkter. Djurhållaren eller någon annan person som deltar i undersökning, skötsel, hantering, transport, avlivning, slakt eller observation av djur har skyldigheten att se upp för och anmäla dessa sjukdomar.

Tidiga symptom är förändrat beteende och skygghet. Senare drabbas djuret av störningar i balans och koordination, darrningar och kramper. I slutskedet kan djuret inte stiga upp. Scrapie kan orsaka avmagring och kraftig klåda, som gett sjukdomen dess finska namn: ’kutkatauti’. Också i fråga om självdöda djur och djur som avlivats på gården görs anmälan ifall djuren uppvisade neurologiska symptom före sin död. Ett djur som eventuellt lider av en TSE-sjukdom får inte flyttas från djurhållningsplatsen.

Övervakningsobjekt i fråga om tvärvillkor:

  •  iakttagande av skyldigheten att anmäla TSE-sjukdomar