Sjukdomar hos får och getter

År 2014 undersöktes patologisk-anatomiskt 135 prover från får och 11 prover från getter. Antalet prover minskade jämfört med det föregående året (391 prover), i synnerhet på grund av att projektet Orsaken till kastning utgick. För att utreda orsaken till kastning undersöktes 26 prover från får och 3 prover från getter från 11 gårdar. Schmallenbergviruset påvisades inte. Smittosamma orsaker till kastning hos får var Toxoplasma gondii på en gård och infektioner orsakade av bakterier Escherichia coli och Listeria monocytogenes båda på en gård.

Merparten av proverna som sänts in för utredning av sjukdomsorsak var hela djur, i huvudsak unga lamm eller killingar. En vanlig dödsorsak var parasitsmitta (rundmaskar av ordningen Strongylida eller koccidier av Eimeria sp.) i löpmagen eller i tarmkanalen och diarré eller borttynande på grund av detta. Rundmasken Haemonchus contortus påträffades på sex gårdar. Liten leverflundra (Dicrocoelium dendriticum) påvisades i två prover av vilka det ena var ett hobbydjur och det andra var taget vid slakt. Cysticercus tenuicollis parasiter konstaterades i prov som var tagna vid slakt av får från tre gårdar.

Listerios med symptom i nervsystemet påträffades på sju gårdar med får. Mannheimia haemolytica förorsakade pneumoni hos får från fyra gårdar och juverinflammation hos tackor från två gårdar. Clostridium perfringens typ D -enterotoxemi påvisades på sju fårgårdar. På en gård med getter påvisades idegran-förgiftning hos tre killingar. Prover för Orfvirusundersökningar skickades från 32 gårdar. Orfvirus påvisades i 15 fårflockar under året.

Sjukdomsläget hos får och getter för scrapie och lentivirusinfektioner hos små idisslare (maedi-visna hos får och CAE hos getter ) uppföljs med en frivillig hälsoövervakning. Både slaktade och självdöda eller avlivade får och getter undersöks för klassisk scrapie. Prover tas vid slakt från alla de får och getter över 18 månader som har tecken på förtvining eller symtom i nervsystemet eller är nödslaktade. Får och getter som är äldre än 18 månader och är självdöda eller har avlivats på gården ska undersökas om gården hör till den frivilliga hälsoövervakningen eller finns inom uppsamlingsområdet.

År 2014 påvisades atypisk scrapie hos ett får, liksom föregående år. Undersökningar för fårens genotyper fortsatte enligt EU-förordningen (999/2001), och genotyper bestämdes 100 stycken såsom förordningen kräver.

Totalt 4716 stycken maedi-visna/CAEV-prover från får och getter från 114 olika gårdar analyserades. Inga fall av maedi-visna/CAEV påvisades vid undersökningarna. Övervakningen för kastningsjuka (Brucella melitensis) genomfördes genom att undersöka bland annat prover för den frivilliga hälsoövervakningen för små idisslare; alla proven var negativa.