Mjältbrand eller anthrax

Mjältbrand eller anthrax

Mjältbrand är en djursjukdom som ska bekämpas och även en allvarlig zoonos, dvs. sjukdomen smittar mellan djur och människor. Sjukdomen orsakas av bakterien Bacillus anthracis. Växtätare såsom nötkreatur, får, getter, hästar samt vilda idisslare och hästdjur är känsligast för smittan. Sjukdomen kan emellertid förekomma hos flera andra djurarter.

Läs mer om anthrax