Fågelinfluensa i Finland

Högpatogen fågelinfluensa av typen H5N8 har konstateras på 25.11.2016  i viggarna som påträffats döda i områdena Lemland och Vårdö på Åland. Därefter har högpatogen fågelinfluensa hittats också på Sydväst-Finland. Den högpatogen fågelinfluensa har hittats alltså från en hållningsplats, i påfåglarna och hönorna i en fågelpark i Mariehamn. Detta är den första gången som högpatogen fågelinfluensa konstateras i Finland. Den högpatogena varianten orsakar hög dödlighet bland de flesta fjäderfäarter.

Efter att det bekräftats att det rör sig om högpatogen fågelinfluensa kan Evira upprätta en restriktionszon kring platsen där sjukdomen förekommer. Mer information om restriktionszonerna finner du i menyn till vänster.

Konstaterade fågelinfluensa fallen i Finland:

Fall nummer Datum för konstaterande Sjukdomens förekomstplats Fågelart Fågelinfluensa Inrättande av restriktionszonen Avvecklande av skyddsområdet/ skyddszonen Avvecklande av restriktionszonen
1. 25.11.2016 Vårdö och Lemland vigg högpatogen H5N8  25.11.2016 5.1.2017 3.3.2017
2. 30.11.2016 Fågelparken i Mariehamn höna, påfågel högpatogen H5N8  30.11.2016 10.2.2017 20.2.2017
3. 2.12.2016 Nagu, Pargas vigg högpatogen H5N8 2.12.2016 23.12.2016 4.1.2017
4. 8.12.2016 Finström havsörn  högpatogen H5 9.12.2016 5.1.2017 3.3.2017
5. 9.12.2016 Sund havsörn högpatogen H5N8  9.12.2016 5.1.2017 3.3.2017
6. 9.12.2016 Eckerö havsörn högpatogen H5N8  9.12.2016 5.1.2017 3.3.2017
7. 17.12.2016 Raumo havsörn högpatogen H5N8  17.12.2016 4.1.2017 13.1.2017
8. 20.12.2016 Sund berguv

högpatogen H5N8

20.12.2016 13.1.2017 3.3.2017
9. 29.12.2016 Harjavalta havsörn

högpatogen H5N8

29.12.2016 18.1.2017 27.1.2017
10. 5.1.2017 Mariehamn vigg

högpatogen H5N8

- - 3.3.2017
11. 20.1.2017 Raumo havsörn

högpatogen H5

20.1.2017 7.2.2017 17.2.2017
12. 20.1.2017 Kimitoön havsörn

högpatogen H5N8

20.1.2017 7.2.2017 17.2.2017
13. 30.1.2017 Vårdö havsörn

högpatogen H5N8

- - 3.3.2017
14. 9.2.2017 Euraåminne havsörn

högpatogen H5N8

- - -
15. 13.4.2017 Laitila havsörn

högpatogen H5N8

- - -
16. 27.4.2017 Jomala havsörn

högpatogen H5N8

- -
17. 22.6.2017 Sastmola sångsvan

högpatogen H5N8

- -

 

Karta över konstaterade fågelinfluensafallen i Finland. Fågelinfluensafallet som konstaterats på djurhållningsplatsen är märkt med röd färg.